< Шосткинський інститут Сумського державного університету - Кафедра хімічної технології високомолекулярних сполук

КАФЕДРА ХІМІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ВИСОКОМОЛЕКУЛЯРНИХ СПОЛУК

  Середа Віта Іванівна – завідувачка кафедри ХТВМС, кандидат технічних наук

Рік створення кафедри – 2006. Це випускаюча кафедра, що готує фахівців за спеціальністю «Хімічні технології та інженерія» ступенів вищої освіти «бакалавр» та «магістр» за освітньо-професійними програмами «Хімічні технології високомолекулярних сполук», також готує фахівців за спеціальністю «Галузеве машинобудування» ступеня вищої освіти «бакалавр» за освітньо-професійною програмою «Машинобудування».

Спеціалізація за освітньо-професійною програмою «Хімічні технології високомолекулярних сполук» є однією з затребуваних технологічних професій, яка спрямована на здобуття поглиблених теоретичних знань та розумінь, практичних умінь та навичок, що відносяться до хімічного виробництва і сумісних з ним галузей промисловості. Програма базується на загальнонаукових результатах із урахуванням сучасного стану хімічної технології та інженерії, орієнтує на актуальний напрям, у рамках якого можлива подальша професійна та наукова кар`єра. Випускники за цією спеціалізацією спроможні ефективно виконувати завдання інноваційного характеру, орієнтовані на дослідження й розв’язання складних завдань розробки технологічних процесів виробництва хімічних речовин, виготовлення матеріалів та виробів на їхній основі.

Шановні керівники підприємств і приватних структур, підприємці!

Кафедра хімічної технології високомолекулярних сполук проводить дослідження та розробки за такими напрямами:
• технологічні процеси отримання та переробки високомолекулярних сполук;
• вибухові речовини та технології їх виробництва;
• технологія альтернативних палив;
• методи контролю процесу старіння полімерних матеріалів.
Ряд розробок впроваджено у виробництво на ШКЗ «Зірка», ШКЗ «Імпульс», ДержНДІХП, Сумихімпром, «Славія АКБ»(м.Київ) та ін.
Кафедра ХТВМС запрошує до співпраці!

Розширено про кафедру ХТВМС

1. План роботи кафедри

2. Підготовка магістрів
  2.1 Освітньо-професійна програма
  2.2 Навчальний план
  2.3 Рецензії на освітньо-професійну програму
  2.4 Таблиця зауважень та пропозицій стейкхолдерів
  2.5 Силабуси обов`язкових компонентів
    2.5.1 Силабус Іноземна мова професійна
    2.5.2 Силабус Використання комп'ютерних технологiй у дослiдженнi ВМС
    2.5.3 Силабус Квалiфiкацiйна робота магiстра
    2.5.4 Силабус Комплексний курсовий проект зi спецiальностi
    2.5.5 Силабус Курсова науково-дослiдна робота
    2.5.6 Силабус Методи наукового дослiдження в хiмiчнiй технологiї
    2.5.7 Силабус Практика виробнича
    2.5.8 Силабус Соцiальна та професiйна безпека дiяльностi людини
    2.5.9 Силабус Процеси та обладнання переробки полімерних матеріалів
    2.5.10 Силабус Інтелектуальна власність
  2.6 Каталог вибіркових дисциплін циклу професійної підготовки
    2.6.1 Силабус Методи дослідження та випробування ВМС
    2.6.2 Силабус Полімери та спеціальні композиції на їх основі
    2.6.3 Силабус Призначення, будова та дія вибухових речовин
    2.6.4 Силабус Промислові вибухові речовини
    2.6.5 Силабус Промислові технології та інновації
    2.6.6 Силабус Сучасні проблеми екології
    2.6.7 Силабус Теплоенергетичні процеси та установки
  2.7 Накази про затвердження тем кваліфікаційних робіт
  2.8 Накази про затвердження рецензентів

3. Підготовка бакалаврів
3.1 Підготовка бакалаврів за спеціальністю 161 "ХІмічні технології та інженерія"
    3.1.1 Освітньо-професійна програма
   3.1.2 Навчальний план
   3.1.3 Рецензії на освітньо-професійну програму
   3.1.4 Таблиця зауважень та пропозицій стейкхолдерів
   3.1.5 Силабуси обов`язкових компонентів
    3.1.5.1 Силабус Аналітична хімія та інструментальні методи аналізу
    3.1.5.2 Силабус Аналітична хімія та інструментальні методи аналізу
    3.1.5.3 Силабус Енергонасичені матеріали та основи хімічної фізики
    3.1.5.4 Силабус Фізична хімія
    3.1.5.5 Силабус Хімія і фізика високомолекулярних сполук
    3.1.5.6 Силабус Нарисна геометрія та інженерна графіка
    3.1.5.7 Силабус Опір матеріалів
    3.1.5.8 Силабус Поверхневі явища і дисперсні системи
    3.1.5.9 Силабус Процеси та апарати хімічних виробництв
    3.1.5.10 Силабус Технологія виробництва спеціальних ВМС
    3.1.5.11 Силабус Загальна та неорганічна хімія
    3.1.5.12 Силабус Загальна хімічна технологія
    3.1.5.13 Силабус Економіка підприємства
    3.1.5.14 Силабус Енерготехнологія хіміко-технологічних процесів
    3.1.5.15 Силабус Іноземна мова
    3.1.5.16 Силабус Основи охорони праці та БЖД
    3.1.5.17 Силабус Органічна хімія
    3.1.5.18 Силабус Основи проектування підприємств з виробництва ВМС
    3.1.5.19 Силабус Технологія виробництва ВМС
    3.1.5.20 Силабус Устаткування виробництва ВМС
   3.1.6 Каталог вибіркових дисциплін циклу професійної підготовки
   3.1.7 Накази про затвердження тем кваліфікаційних робіт

  3.2 Підготовка бакалаврів за спеціальністю 133 "Галузеве машинобудування"
   3.2.1 Освітньо-професійна програма
   3.2.2 Навчальний план
   3.2.3 Рецензії на освітньо-професійну програму
   3.2.4 Таблиця зауважень та пропозицій стейкхолдерів
   3.2.5 Силабуси обов`язкових компонентів
   3.2.6 Каталог вибіркових дисциплін циклу професійної підготовки(ч.1)
   3.2.7 Каталог вибіркових дисциплін циклу професійної підготовки(ч.2)
   3.2.8 Накази про затвердження тем кваліфікаційних робіт

4. Звіти про результати опитування здобувачів

  4.1 Ранжування викладачів по УПЯ 2020-2021
  4.2 Ранжування викладачів по УПЯ за усіма дисциплінами 2020-2021
  4.3 Ранжування викладачів по УПЯ за усіма дисциплінами 2021-2022
  4.4 Звіт про результати опитування здобувачів освіти

5. Робоча проєктна група

6. Експертна рада роботодавців

7. Угоди про проходження практик

8. Угоди про співробітництво

* - Деякі розділи готуються до публікаціїї і будуть доступні через певний час
→ На сторінку "Кафедри ШІ СумДУ"
→ На головну
Освітньо-професійна програма «Хімічні технології високомолекулярних сполук»

Спеціалізація за освітньо-професійною програмою «Хімічні технології високомолекулярних сполук» є однією з затребуваних технологічних професій, яка спрямована на здобуття поглиблених теоретичних знань та розумінь, практичних умінь та навичок, що відносяться до хімічного виробництва і сумісних з ним галузей промисловості. Програма базується на загальнонаукових результатах із урахуванням сучасного стану хімічної технології та інженерії, орієнтує на актуальний напрям, у рамках якого можлива подальша професійна та наукова кар`єра. Випускники за цією спеціалізацією спроможні ефективно виконувати завдання інноваційного характеру, орієнтовані на дослідження й розв’язання складних завдань розробки технологічних процесів виробництва хімічних речовин, виготовлення матеріалів та виробів на їхній основі.

Унікальність напряму підготовки фахівців на кафедрі обумовлюється специфічністю підприємств м. Шостки, яка пов’язана з виробництвом полімерних енергонасичених матеріалів, вибухових речовин, засобів ініціювання та елементів боєприпасів. Такий напрям є єдиним в Україні. Крім того ЕНМ сьогодні широко використовується у космічній техніці, під час видобування корисних копалин, у будівництві, під час дослідження надр, у боротьбі з пожежами і градом, штамповці і зварюванні металів, синтезу цінних мінералів, нових речовин, навіть алмазів.

У зв’язку з тим, що у регіоні з`явилися підприємства хіміко-фармацевтичного профілю, кафедра розпочала співпрацю з цими підприємствами з питань підготовки кадрів.

Спеціалізація за освітньо-професійною програмою «Машинобудування»

Спеціалізація за освітньо-професійною програмою «Машинобудування» є універсальною професією і знаходить застосування в різних галузях народного господарства. Рівень підготовки фахівців, знання, здобуті під час навчання - дозволяють працювати їм не тільки на виробництві, але й успішно займатися дослідженнями, розробками нового устаткування та нових технологічних процесів.

Сфера професійної діяльності випускників кафедри

Сфера професійної діяльності випускників кафедри – це розробка, проектування, налагодження, експлуатація та вдосконалення технологічних процесів і обладнання полімерних матеріалів, вибухових речовин та інших хімічних речовин і виробів.
Практико-орієнтований характер освітніх програм передбачає широку участь фахівців-практикантів. У зв’язку з цим до навчального процесу залучаються провідні спеціалісти, які працюють на підприємствах та науково-дослідному інституті міста. Студенти також займаються науковою діяльністю, виступають з доповідями на науково-технічних конференціях, публікують тези доповідей та статті, беруть активну участь у Всеукраїнських студентських олімпіадах. Фундаментальність підготовки, уміння шукати та знаходити оригінальні проектні рішення, ґрунтовна комп’ютерна підготовка – саме це вирізняє випускників кафедри та позитивно впливає на їх конкурентоспроможність на ринку праці.

Наукова діяльність

Кафедра укомплектована висококваліфікованими спеціалістами та викладачами, які зарекомендували себе в науковій діяльності. Вони публікують наукові праці у вигляді монографій і статей у вітчизняних та закордонних виданнях, мають відповідну професійну компетентність і досвід у хімічній технології та інженерії, у наукових дослідженнях і педагогічної діяльності.

Щорічно проводиться науково-методична конференція «Освіта, наука та виробництво: розвиток і перспективи», де студенти доповідають про свої досягнення в науці. Навчальний процес на кафедрі відбувається в аудиторіях та лабораторіях, обладнаних необхідними технічними засобами і лабораторними стендами та комплексами, вимірювальними приладами, аудіо- та відеоапаратурою, мультимедійними проекторами, інтерактивними дошками.

У навчальному процесі використовується матеріальна база підприємств м. Шостки, на яких проводяться лабораторні заняття та виробничі практики.

Теги: КафедриНавчанняВступ