< Шосткинський інститут Сумського державного університету - Кафедра хімічної технології високомолекулярних сполук

КАФЕДРА ХІМІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ВИСОКОМОЛЕКУЛЯРНИХ СПОЛУК

  Лукашов Володимир Костянтинович – завідувач кафедри ХТВМС,професор, доктор технічних наук

Кафедра хімічної технології високомолекулярних сполук вітає з успішною здачею вступних іспитів та зарахуванням до очної аспірантури наших випускників – Закусило Дарину Романівну та Тищенко Сергія Дмитровича. Вони плідно працюватимуть під науковим керівництвом завідувача кафедри ХТВМС, професора, доктора технічних наук Лукашова Володимира Костянтиновича. Бажаємо Вам видатних успіхів у навчанні, наукових відкриттів і удачі на шляху до отримання наукового ступеня!

Рік створення кафедри – 2006. Це випускаюча кафедра, що готує фахівців за спеціальністю «Хімічні технології та інженерія» ступенів вищої освіти «бакалавр» та «магістр» за освітньо-професійними програмами «Хімічні технології високомолекулярних сполук», також готує фахівців за спеціальністю «Галузеве машинобудування» ступеня вищої освіти «бакалавр» за освітньо-професійною програмою «Машинобудування».

Спеціалізація за освітньо-професійною програмою «Хімічні технології високомолекулярних сполук» є однією з затребуваних технологічних професій, яка спрямована на здобуття поглиблених теоретичних знань та розумінь, практичних умінь та навичок, що відносяться до хімічного виробництва і сумісних з ним галузей промисловості. Програма базується на загальнонаукових результатах із урахуванням сучасного стану хімічної технології та інженерії, орієнтує на актуальний напрям, у рамках якого можлива подальша професійна та наукова кар`єра. Випускники за цією спеціалізацією спроможні ефективно виконувати завдання інноваційного характеру, орієнтовані на дослідження й розв’язання складних завдань розробки технологічних процесів виробництва хімічних речовин, виготовлення матеріалів та виробів на їхній основі.

Шановні керівники підприємств і приватних структур, підприємці!

Кафедра хімічної технології високомолекулярних сполук проводить дослідження та розробки за такими напрямами:
• технологічні процеси отримання та переробки високомолекулярних сполук;
• вибухові речовини та технології їх виробництва;
• технологія альтернативних палив;
• методи контролю процесу старіння полімерних матеріалів.
Ряд розробок впроваджено у виробництво на ШКЗ «Зірка», ШКЗ «Імпульс», ДержНДІХП, Сумихімпром, «Славія АКБ»(м.Київ) та ін.
Кафедра ХТВМС запрошує до співпраці!

→ На сторінку "Кафедри ШІ СумДУ"
→ На головну
Освітньо-професійна програма «Хімічні технології високомолекулярних сполук»

Спеціалізація за освітньо-професійною програмою «Хімічні технології високомолекулярних сполук» є однією з затребуваних технологічних професій, яка спрямована на здобуття поглиблених теоретичних знань та розумінь, практичних умінь та навичок, що відносяться до хімічного виробництва і сумісних з ним галузей промисловості. Програма базується на загальнонаукових результатах із урахуванням сучасного стану хімічної технології та інженерії, орієнтує на актуальний напрям, у рамках якого можлива подальша професійна та наукова кар`єра. Випускники за цією спеціалізацією спроможні ефективно виконувати завдання інноваційного характеру, орієнтовані на дослідження й розв’язання складних завдань розробки технологічних процесів виробництва хімічних речовин, виготовлення матеріалів та виробів на їхній основі.

Унікальність напряму підготовки фахівців на кафедрі обумовлюється специфічністю підприємств м. Шостки, яка пов’язана з виробництвом полімерних енергонасичених матеріалів, вибухових речовин, засобів ініціювання та елементів боєприпасів. Такий напрям є єдиним в Україні. Крім того ЕНМ сьогодні широко використовується у космічній техніці, під час видобування корисних копалин, у будівництві, під час дослідження надр, у боротьбі з пожежами і градом, штамповці і зварюванні металів, синтезу цінних мінералів, нових речовин, навіть алмазів.

У зв’язку з тим, що у регіоні з`явилися підприємства хіміко-фармацевтичного профілю, кафедра розпочала співпрацю з цими підприємствами з питань підготовки кадрів.

Спеціалізація за освітньо-професійною програмою «Машинобудування»

Спеціалізація за освітньо-професійною програмою «Машинобудування» є універсальною професією і знаходить застосування в різних галузях народного господарства. Рівень підготовки фахівців, знання, здобуті під час навчання - дозволяють працювати їм не тільки на виробництві, але й успішно займатися дослідженнями, розробками нового устаткування та нових технологічних процесів.

Сфера професійної діяльності випускників кафедри

Сфера професійної діяльності випускників кафедри – це розробка, проектування, налагодження, експлуатація та вдосконалення технологічних процесів і обладнання полімерних матеріалів, вибухових речовин та інших хімічних речовин і виробів.
Практико-орієнтований характер освітніх програм передбачає широку участь фахівців-практикантів. У зв’язку з цим до навчального процесу залучаються провідні спеціалісти, які працюють на підприємствах та науково-дослідному інституті міста. Студенти також займаються науковою діяльністю, виступають з доповідями на науково-технічних конференціях, публікують тези доповідей та статті, беруть активну участь у Всеукраїнських студентських олімпіадах. Фундаментальність підготовки, уміння шукати та знаходити оригінальні проектні рішення, ґрунтовна комп’ютерна підготовка – саме це вирізняє випускників кафедри та позитивно впливає на їх конкурентоспроможність на ринку праці.

Наукова діяльність

Кафедра укомплектована висококваліфікованими спеціалістами та викладачами, які зарекомендували себе в науковій діяльності. Вони публікують наукові праці у вигляді монографій і статей у вітчизняних та закордонних виданнях, мають відповідну професійну компетентність і досвід у хімічній технології та інженерії, у наукових дослідженнях і педагогічної діяльності.

Щорічно проводиться науково-методична конференція «Освіта, наука та виробництво: розвиток і перспективи», де студенти доповідають про свої досягнення в науці. Навчальний процес на кафедрі відбувається в аудиторіях та лабораторіях, обладнаних необхідними технічними засобами і лабораторними стендами та комплексами, вимірювальними приладами, аудіо- та відеоапаратурою, мультимедійними проекторами, інтерактивними дошками.

У навчальному процесі використовується матеріальна база підприємств м. Шостки, на яких проводяться лабораторні заняття та виробничі практики.

Теги: КафедриНавчанняВступ