< Шосткинський інститут Сумського державного університету - Заочна та дистанційна форма навчання - Абітурієнтам ЦЗДФН

Заочна та дистанційна форма навчання - Абітурієнтам

→ Вартість підготовки студентів заочної форми навчання ШІ СумДУ.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ - КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ

051 Економіка(Економіка і бізнес)– підготовка фахівців з розробки та впровадження економічних програм розвитку підприємництва, регіональної та національної економік, розробки та впровадження економічних методів аналізу розвитку економічних систем.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ - КАФЕДРА СИСТЕМОТЕХНІКИ І ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (Комп`ютеризовані системи управління та робототехніка) – підготовка фахівців з розробки та впровадження комп’ютерних систем автоматики та управління в промисловості, транспорті, зв’язку, комунальному господарстві та енергетиці.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ - КАФЕДРА ХІМІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ВИСОКОМОЛЕКУЛЯРНИХ СПОЛУК

0133 Галузеве машинобудування(Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів) - підготовка фахівців з комп'ютерного проектування і тривимірного моделювання устаткування хімічних та полімерних виробництв; експлуатації, монтажу та ремонту обладнання; впровадження нової техніки та технології; інтелектуальних методів проектування та управління в машинобудуванні.

161 Хімічні технології та інженерія (Хімічні технології високомолекулярних сполук)– підготовка фахівців високої кваліфікації з розробки енерго- та ресурсозберігаючих хімічних технологій, розробки нових речовин і сумішей, моделювання та оптимізації технологічних процесів, із використанням спеціалізованих комп’ютерних програм “Chemcad”, “Cambridgтoffice”,“Chem 3D”, проектування, наладки, експлуатації та вдосконалення технологій отримання та застосування полімерних матеріалів, піротехнічних композицій.

ПЕРЕВЕДЕННЯ ТА ПОНОВЛЕННЯ

При поновленні при собі необхідно мати:
1.оригінал документа, що посвідчує особу (паспорт);
2. оригінал академічної довідки та її копія.
3. оригінал документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (атестат та додаток до атестату);
4. копію документа, що посвідчує особу;
5. копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
6. чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см;
7. копію ідентифікаційного коду.

Детальніше про умови переведення та поновлення →

Детальна інформація про правила прийому та інші важливі питання для абітурієнтів ШІ СумДУ розміщена на сторінці для вступників →

→ На головну

Теги: КафедриНавчанняВступ