< Шосткинський інститут Сумського державного університету - Громадські організації

Громадські організації - профспілкова організація ШІСумДУ

  Шевцова Тетяна Миколаївна - голова профспілкового комітету ПО ШІСумДУ

    Постійна робота з оздоровлення та відпочинку працівників ШІ СумДУ- важливий і відповідальний напрямок роботи профспілкової організації інституту.
Фоторепортаж →

Профспілкова організація Шосткинського інституту Сумського державного університету була створена в липні 2007 р. і об’єднує на добровільній основі за місцем професійної діяльності викладачів та співробітників з метою консолідації зусиль щодо захисту соціальних та економічних прав і інтересів. Профспілкова організація налічує 45 членів і є організаційною ланкою Профспілкової організації Сумського державного університету. Профспілкова організація діє відповідно до Конституції України, Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», Закону України «Про об’єднання громадян», Кодексу законів про працю України, законодавства про освіту та прийнятих відповідно до них інших нормативно-правових актів, Статутом Профспілки працівників освіти і науки України, положенням про представницький орган профспілкових організацій Сумського державного університету та Колективним договором між адміністрацією та профспілковими організаціями СумДУ на 2019-2021роки. Профспілка незалежна від органів державної влади, місцевого самоврядування, роботодавця, політичних та інших громадських організацій.
Джерелами формування майна організації є внески членів профспілки.
Профспілкова організація здійснює свою діяльність на демократичних засадах за принципами:
• законності; • добровільного вступу в профспілку і виходу із неї; • самостійності профспілки, їх виборних органів у виконанні статутних цілей і завдань; • гласності в діяльності всіх організаційних ланок профспілки і їх виборних органів; • колегіальності в прийнятті рішень та персональної відповідальності за їх виконання; • поваги до поглядів і гарантій інтересів меншості, права кожного члена профспілки на захист, роз’яснення своєї позиції; • солідарності і єдності дій профспілки в реалізації статутних цілей і завдань.
Головною метою діяльності профспілки є захист та представництво трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки у взаємовідносинах з роботодавцем щодо забезпечення здійснення права кожного члена профспілки на працю, підвищення життєвого рівня на основі справедливої оплати праці, забезпечення інших прав та інтересів.
Член профспілки зобов’язаний:
• дотримуватися Статуту профспілки, виконувати покладені на нього профспілкові обов’язки та доручення, брати участь у роботі профспілкової організації • визнавати і виконувати вимоги Статуту, піклуватися про авторитет профспілки, чесно і сумлінно працювати; • своєчасно сплачувати членські внески; • брати участь у діяльності профспілки, виконувати рішення та доручення профспілкових органів; • виконувати зобов’язання, передбачені колективним договором.

→ На головну