< Шосткинський інститут Сумського державного університету - Кафедра економіки та управління

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ

  Тур Олександр Миколайович - завідувач кафедри,кандидат економічних наук, старший викладач

Кафедра економіки та управління ШІСумДУ працює з 2004 року. За цей час досягнуто значних успіхів у підготовці спеціалістів різних економічних напрямків. Поєднання фундаментальної теоретичної підготовки та практичних навиків дозволяє готувати майбутніх економістів з урахуванням вимог ринку праці, формувати всебічний погляд на економічні проблеми й шляхи розвитку економіки України.
За спеціальністю 051 «Економіка» проводиться підготовка фахівців у сфері:
√ управління економічним розвитком підприємства, міста чи регіону;
√ створення власного бізнесу;
√ пошуку шляхів зростання доходів та зниження витрат підприємства.
Наші студенти отримують диплом бакалавра з «економіки» та можуть працювати:
√ економістами в планово-фінансових відділах,
√ фахівцями відділу кадрів,
√ спеціалістами відділу збуту та постачання промислових і комерційних підприємств;
√ бухгалтерами на підприємствах України;
√ інспекторами Податкової інспекції України.
Наші випускники працюють на підприємствах та організаціях України зокрема в м. Києві і м. Шостка серед яких:
√ Казенний завод «Імпульс»,
√ ПАТ «Шосткинський міськмолкомбінат»;
√ ТОВ «Дизайн-холдінг»;
√ місцева Шосткинська райнонна адміністрація;
√ низка приватних фірм в м. Шостка та Україні;
√ АТ «Райфайзен банк»;
√ ПАТ «ПриватБанк»;
√ Шосткинське відділення державного казначейства України;
√ ПАТ «Укрсоцбанк»
√ ПАТ «Ощадбанк»;.
Близько 20% студентів кафедри економіки та управління Шосткинського інституту продовжують своє навчання в магістратурі та аспірантурі Сумського державного університету та інших університетів України.
Кафедра економіки та управління під час навчання використовує сучасні технології дистанційного та змішаного навчання із використанням таких платформ як Google Meet, Mix learning, Lectur.ED, Електронний особистий кабінет студента тощо.
Для формування навиків науково-пошукової діяльності та навиків публічного виступу під час навчання студентів кафедри залучають до наукової діяльності, участі у конференціях та студентському самоврядуванні.
Це все свідчить про чудову перспективу для майбутніх абітурієнтів здобути сучасну вищу освіту та стати конкурентоспроможним професіоналом на ринку праці у своєму рідному місті.

→ На сторінку "Кафедри ШІ СумДУ"
→ На головну
Спеціальність «Економіка»

Напрям підготовки: 051 - «Економіка»
Спеціальність: 051.00.06 «Економіка і бізнес»
Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр, спеціаліст
Форма навчання: денна; заочна
Термін навчання: бакалавр - 4 роки, спеціаліст - 1 рік.

Економіка підприємства — підготовка фахівців у галузі планово-економічної, техніко-організаційної та адміністративно-управлінської діяльності на підприємствах різних форм власності. Студенти вивчають ряд дисциплін економічного, фінансового, управлінського та інформаційного напрямків, що дозволяє вибирати широкий спектр професійної діяльності. Випускники працюють у комерційних фірмах, міжнародних аудиторських компаніях, інвестиційних фондах та планово-фінансових підрозділах промислових підприємств; у сфері бізнес-планування та проектного менеджменту; обліку та аналізу; у фінансовій сфері; у сфері державного контролю та аудиту; консалтингу; науки та досліджень; у сфері соціальної економіки.

Переваги спеціальності:
• потужний викладацький склад;
• наявність військової кафедри, що дає змогу отримати звання офіцера запасу;
• практика на підприємстві;
• різні форми навчання;
• доступ до широкої бази інформаційних ресурсів.

Наші випускники можуть працювати :
• керівниками економічних служб та департаментів;
• підприємств, установ та організацій;
• в органах влади та місцевого самоврядування; спеціалістами та керівниками економічних служб банків, страхових та лізингових компаній;
• фахівцями з економічних питань на фондових та товарних біржах;
• викладачами у вищих навчальних закладах;
• дослідниками; аналітиками.

Перелік дисциплін кафедри економіки та управління

Перелік дісциплін спеціальності «Економіка»

Статистика

Маркетинг

Економіка підприємства

Економічний аналіз

Менеджмент

Інформаційні системи в економіці

Обґрунтування господарських рішень
і оцінювання ризиків

Економічний аналіз

Фінансова глобалізація

Економіка праці

Проектний аналіз

Організація ведення бізнесу

Start-UP

Проектний аналіз

Управління витратами

Потенціал і розвиток підприємства

Інноваційні бізнес-технології

Економетрика

Економікс

Кількісні методи в економіці

Фінанси

Підприємництво та цифрові бізнес-комунікації

Оптимізаційні моделі

Ефективність економічних систем

Конкурентна політика

Інвестиційний аналіз

Бізнес комунікації

Моделювання та прогнозування економічних процесів

Стратегія підприємства

Економіка промисловості

Прикладна статистика

Зовнішньоекономічна діяльність

Теги: КафедриНавчанняВступ