< Шосткинський інститут Сумського державного університету - Денна форма навчання

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

  Шкурко Олена Володимирівна – начальник навчально-методичного відділу

Каталоги вибіркових дисциплін загальної та професійної підготовки

Графік навчального процесу

Положення про стипендіальне забезпечення студентів

Поновлення, переведення студентів

Спеціальності денної форми навчання

Хімічні технології та інженерія – підготовка фахівців високої кваліфікації з розробки енерго- та ресурсозберігаючих хімічних технологій, розробки нових речовин і сумішей, моделювання та оптимізації технологічних процесів, із використанням спеціалізованих комп’ютерних програм “Chemcad”, “Cambridgе office”,“Chem 3D”, проектування, наладки, експлуатації та вдосконалення технологій отримання та застосування полімерних матеріалів, піротехнічних композицій.

Галузеве машинобудування - підготовка фахівців з комп'ютерного проектування і тривимірного моделювання устаткування хімічних та полімерних виробництв; експлуатації, монтажу та ремонту обладнання; впровадження нової техніки та технології; інтелектуальних методів проектування та управління в машинобудуванні.

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології – підготовка фахівців з розробки та впровадження комп’ютерних систем автоматики та управління в промисловості, транспорті, зв’язку, комунальному господарстві та енергетиці.

Економіка – підготовка фахівців з розробки та впровадження економічних програм розвитку підприємництва, регіональної та національної економік, розробки та впровадження економічних методів аналізу розвитку економічних систем.

→ На головну