< Шосткинський інститут Сумського державного університету - Заочна та дистанційна форма навчання

ЦЕНТР ЗАОЧНОЇ ТА ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ

  Шевцова Тетяна Миколаївна - директор Центру заочної та дистанційної форм навчання

Навчання в Центрі заочної та дистанційної форм навчання – це найкраща можливість здобути вищу освіту та підвищити свою кваліфікацію без відриву від виробництва або іншої основної діяльності.
ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ – це
форма навчання, що поєднує аудиторні заняття протягом певного періоду в університеті з самостійною роботою вдома. На початку кожного семестру проводиться настановча сесія, на якій прослуховуються лекції, виконуються лабораторні роботи, отримуються контрольні завдання і необхідна навчально-методична література. Протягом навчального семестру, згідно з розкладом, проводяться консультації студентів викладачами кафедр.

ВИ МАЄТЕ :
• можливість працювати і навчатись одночасно;
• можливість навчання на бюджеті;
• можливість навчання на військовій кафедрі;
• застосування елементів дистанційного навчання;
• висококваліфікований професоро-викладацький склад;
• сучасні спеціалізовані лабораторії та комп’ютерні класи;
• індивідуальний підхід до кожного студента.

ПЕРЕВАГИ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
• Можливість поєднувати навчання з роботою і відразу застосовувати отримані знання і навички на практиці. Це дозволяє випускникам не тільки претендувати на більш високооплачувані посади після закінчення університету, а й швидше просуватися по кар’єрних сходах.
• Впевненість у завтрашньому дні – диплом державного зразка з обраної спеціальності
• Отримання якісної освіти, проживаючи в рідному місті чи сільській місцевості
• Порівняно низька вартість
• Навчання в комфортному для себе темпі в порівнянні з денною формою, дотримуючись навчального плану і розкладу настановчо-екзаменаційних сесій.

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВСТУПУ ЗА СТУПЕНЕМ БАКАЛАВРА НА ОСНОВІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
• копія документа, що посвідчує особу
• копії документа державного зразка про повну загальну середню освіту з додатком
• копія шлюбного свідоцтва (для осіб, які мають розбіжності у прізвищах в документах (паспорт, диплом)
• копія сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання(якщо передбачається умовами вступу)
• копія довідки про ідентифікаційний код
• копія військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством) • документи, що дають право на пільги (оригінал або завірена копія)
• чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см


ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВСТУПУ ЗА СТУПЕНЕМ БАКАЛАВРА (СКОРОЧЕНИЙ ТЕРМІН НАВЧАННЯ) НА ПІДСТАВІ ДИПЛОМУ МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА, ФАХОВОГО МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА, МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА
• копія документа, що посвідчує особу
• копія військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством)
• копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього
• копія шлюбного свідоцтва (для осіб, які мають розбіжності у прізвищах в документах (паспорт, диплом)
• копія сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (якщо передбачається умовами вступу)
• копія довідки про ідентифікаційний код
• документи, що дають право на пільги (оригінал або завірена копія)
• чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см

ФОРМАТ НАВЧАННЯ
Настановчо-екзаменаційні сесії відбуваються 2 рази на рік тривалістю до 2-х тижнів, під час яких проводяться навчальні заняття, складання заліків та іспитів.
Самостійно опанування навчальних дисциплін відбувається в міжсесійний період. Під час сесії здійснюються всі форми навчального процесу, передбачені планом (навчальні заняття: лекції і лабораторні, практичні, та контрольні заходи):
• лекції для студентів-заочників, як правило, мають установчий, концептуальний, узагальнений і оглядовий характер
• практичні і лабораторні роботи повинні забезпечувати формування необхідної сукупності навичок та умінь і їх належного рівня.

ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ
Для здобуття ступеня бакалавра:
• 4 роки – на основі повної загальної середньої освіти
• 3 роки – на основі диплому молодшого спеціаліста, фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра.

Основні завдання ЦЗДФН:

1. Врахування вимог та запитів практики шляхом формування робочих програм, що базуються на основі міжнародного досвіду.
2. Орієнтація на глибоку фахову підготовку при збереженні високого рівня теоретичних знань.
3. Оволодіння сучасними методиками навчання, які дозволяють забезпечити гнучкість навчального процесу з точки зору місця і часу його проведення, вибору матеріалу, урахування індивідуальності та потреб студента.
4. Забезпечення чіткої практичної спрямованості навчання, підготовка сучасних управлінських кадрів, здатних творчо розв’язувати проблеми, що виникають у процесі діяльності компаній, фірм, організацій;

→ Як вступити ?
→ На головну

Теги: КафедриНавчанняВступ