< Шосткинський інститут Сумського державного університету - Заочна та дистанційна форма навчання

ЦЕНТР ЗАОЧНОЇ ТА ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ

  Шевцова Тетяна Миколаївна - директор Центру заочної та дистанційної форм навчання

Навчання в Центрі заочної та дистанційної форм навчання – це найкраща можливість здобути вищу освіту та підвищити свою кваліфікацію без відриву від виробництва або іншої основної діяльності.
ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ В ШІ СумДУ – це
• можливість працювати і навчатись одночасно;
• можливість навчання на бюджеті;
• можливість навчання на військовій кафедрі;
• застосування елементів дистанційного навчання;
• висококваліфікований професоро-викладацький склад;
• сучасні спеціалізовані лабораторії та комп’ютерні класи;
• індивідуальний підхід до кожного студента.

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ — це форма навчання, що поєднує аудиторні заняття протягом певного періоду в інституті з самостійною роботою вдома. На початку кожного семестру проводиться настановча сесія, на якій прослуховуються лекції, виконуються лабораторні та практичні роботи, отримуються контрольні завдання і необхідна навчально-методична література. Протягом навчального семестру, згідно з розкладом, проводяться консультації студентів викладачами кафедр.
Заочна форма навчання – це:
• можливість навчання без відриву від виробництва;
• переважно самостійна робота студента з консультаціями з викладачами;
• економія часу на освіту (можливість отримання подвійних дипломів за двома спеціальностями одночасно).

ДИСТАНЦIЙНА ФОРМА НАВЧАННЯ — це форма навчання з використанням комп’ютерних і телекомунiкацiйних технологiй, якi забезпечують інтерактивну взаємодію викладачiв та студентiв на рiзних етапах навчання i самостiйну роботу з матеріалами інформаційної мережi. Дистанційне навчання в нашому університеті дає студентам можливість цілодобового доступу до навчальних матеріалів, постійну підтримку й консультації викладачів та методистів, online відеолекції, віртуальні тренажери та інші технологічні рішення для забезпечення ефективного процесу навчання.
Дистанційна освіта – це:
• можливість навчатися знаходячись у будь-якій точці світу;
• постійна підтримка та online консультації викладачів;
• 100% забезпечення навчальними матеріалами через Internet;
• Одна сесія на рік.

Основні завдання ЦЗДФН:

1. Врахування вимог та запитів практики шляхом формування робочих програм, що базуються на основі міжнародного досвіду.
2. Орієнтація на глибоку фахову підготовку при збереженні високого рівня теоретичних знань.
3. Оволодіння сучасними методиками навчання, які дозволяють забезпечити гнучкість навчального процесу з точки зору місця і часу його проведення, вибору матеріалу, урахування індивідуальності та потреб студента.
4. Забезпечення чіткої практичної спрямованості навчання, підготовка сучасних управлінських кадрів, здатних творчо розв’язувати проблеми, що виникають у процесі діяльності компаній, фірм, організацій;

→ Як вступити ?
→ На головну

Теги: КафедриНавчанняВступ