< Шосткинський інститут Сумського державного університету - Міжнародна наукова діяльність

Міжнародна наукова діяльність Шосткинського інституту СумДУ

  Європейський грант Жана Моне 2020 620065-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE

Європейський грант Жана Моне 2020 620065-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE на тему: «Застосування інтегрованих комунікацій для інформування громадськості з питань європейської інтеграції та електронної демократії».

© Шосткинський інститут СумДУ Викладачі кафедри економіки та управління Шосткинського інституту Сумського державного університету з вересня 2020 року виконують модуль Жана Моне «Застосування інтегрованих комунікацій для інформування громадськості з питань європейської інтеграції та електронної демократії».

Цілі та завдання проєкту

Мета проекту «Застосування інтегрованих комунікацій для інформування громадськості з питань Європейської інтеграції та електронної демократії» №620065-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE- формування у молоді та громадського суспільства міста розуміння сутності та необхідності Європейської інтеграції передусім як процесу внутрішніх реформ та внутрішніх змін в Україні через запровадження принципів е-демократії.

Завдання проєкту:

1. Надання всебічної і об’єктивної інформації та аналітики про сутність європейської інтеграції та європейські цінності;
2. Надання слухачам глибокої систем знань про досвід Європейських країн, які нещодавно стали членами європейської спільноти, з питань впровадження європейських цінностей та європейських реформ;
3. За допомогою розробки та впровадження інструментів електронного управління участі широкого кола суб'єктів громадянського суспільства та молоді в обговоренні питань, пов’язаних з ЄС, про вплив Угоди про асоціацію з ЄС на розвиток міста та регіону;
4. Поширювати та впроваджувати цінності електронної демократії ЄС з метою досягнення стратегічних орієнтирів для розвитку інформаційного суспільства в Україні.

Програмою проєкту передбачено:
1) розробку та викладання двох курсів:
- «Електронне управління містами та регіонами країн ЄС: виклики для України». Метою даного курсу є поширення ідей електронного врядування на принципах ЄС та формування компетенції молоді і громадськості щодо використання інформаційно-комунікаційних технологій в управлінні містом чи регіоном. Курс спрямований на усвідомлення потреб у встановленні електронної демократії на основі цінностей Європейського Союзу та пояснення переваг електронного врядування для населення міста та місцевої адміністрації;
- «Європейські цінності як основа демократичної України». Метою даного курсу є формування у молоді та громадськості компетентності з питань європейської інтеграції. Курс спрямований на задоволення потреб в отриманні інформації щодо Європейський Союзу та роз'яснення переваг реалізації цілей державної політики у сфері європейської інтеграції; на формування стійких ціннісних орієнтирів молоді, в основі яких лежать європейські принципи та норми;
2) Запровадження окремої секції «Європейська інтеграція: нові можливості та горизонти» на 4-й Всеукраїнській методичній конференції «Освіта, наука і виробництво: розвиток та перспективи»;
3) Випуск та розповсюдження двох буклетів: «Україна – європейська країні» та «Електронне урядування та е-демократія»;
4) Створення на базі ЦЕВ Євроклубу, метою якого є активізація навчального, наукового, творчого потенціалу учнів та молоді, формування національної самосвідомості, активної громадської позиції, розробці і практичній реалізації програм з питань європейської освіти та інтеграції.

→ Опитування громадської думки щодо євроінтеграційних процесів в Україні

→ Тестування "А що Ви знаєте про Європейський Союз?"

Теги: КафедриКафедра ЕУНаукова діяльність