< Шосткинський інститут Сумського державного університету - Кафедри інституту

Кафедри інституту

→ Кафедра хімічної технології високомолекулярних сполук

  Середа Віта Іванівна – завідувачка кафедри ХТВМС, кандидат технічних наук

Шосткинський інститут СумДУ

Рік створення кафедри – 2006. Це випускаюча кафедра, що готує фахівців за спеціальністю «Хімічні технології та інженерія» ступенів вищої освіти «бакалавр» та «магістр» за освітньо-професійними програмами «Хімічні технології високомолекулярних сполук», також готує фахівців за спеціальністю «Галузеве машинобудування» ступеня вищої освіти «бакалавр» за освітньо-професійною програмою «Машинобудування»

→ На сторінку кафедри

→ КАФЕДРА СИСТЕМОТЕХНІКИ І ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

  Худолей Георгій Михайлович - завідувач кафедри СІТ, кандидат технічних наук

Шосткинський інститут СумДУ

Кафедра системотехніки і інформаційних технологій Шосткинського інституту СумДУ готує висококваліфікованих спеціалістів із сучасних інформаційних технологій, які поєднують у собі навички професійних програмістів та фахівців з електроніки та апаратного забезпечення, попит на яких щорічно зростає.

→ На сторінку кафедри

→ Кафедра економіки та управління

  Тур Олександр Миколайович - завідувач кафедри, старший викладач, кандидат економічних наук

Шосткинський інститут СумДУ

Колектив кафедри економіки та управління ефективно реалізує сучасну модель освітньої діяльності, спрямовану на підвищення якості освіти, фінансову та інформаційну підтримку талановитої, допитливої молоді, залучення студентів до науково-дослідної діяльності, творчого пошуку. Саме тут створена атмосфера зацікавленості в навчанні, дослідницької жаги й пізнання, віри у свої сили в досягненні мети; для кожного студента віднайдена ситуація успіху; розбуджена ініціативність, почуття гордості і власної гідності.
Цьому сприяє самостійна науково-дослідна діяльність студентів («пошукова самоосвіта»), яка є цінною творчою складовою сучасної вищої освіти.
Кафедра ЕУ пропонує низку наукових напрацювань, які стосуються ефективного використання наявної промислової інфраструктури м. Шостки, виробничого та інтелектуального потенціалу підприємств, установ, науково-дослідних інститутів, навчальних закладів для розвитку Індустріального парку «Свема», проект якого впроваджується в життя в нашому місті.

→ На сторінку кафедри