< Шосткинський інститут Сумського державного університету - Шевцова Тетяна Миколаївна – старший викладач, кандидат технічних наук

Шевцова Тетяна Миколаївна

старший викладач, кандидат технічних наук, заступник директора з науково-педагогічної роботи, директор Центру заочної та дистанційної форм навчання,голова ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти інституту, голова профспілкової організації ШІСумДУ

Освіта:
У 2007 році закінчила Шосткинський інститут СумДУ за спеціальністю «Хімічна технологія високомолекулярних сполук» та отримала диплом з відзнакою інженера хіміка-технолога. З 2007 по 2010 роки навчалася в очній аспірантурі Шосткинського інституту СумДУ на кафедрі хімічної технології високомолекулярних сполук У 2012 р. захистила кандидатську дисертацію в Спеціалізованій вченій раді СРД 08.051.07 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара за спеціальністю 05.17.07 Хімічна технологія палива і пально-мастильних матеріалів та отримала науковий ступінь кандидата технічних наук.

Коло наукових інтересів:

  • • хімія і фізика високомолекулярних сполук

Викладає дисципліни:

• Хімія і фізика високомолекулярних сполук
• Засоби ініціювання та технологія їх виробництва
• Технологічна безпека виробництва енергонасичених матеріалів
• Метрологія, стандартизація та сертифікація матеріалів та виробів
• Енергонасичені матеріали та основи хімічної фізики.

Підвищення кваліфікації:

Сумський державний університет, посвідчення про підвищення кваліфікації №СП05408289/0106-20 від 17.04.2020 р за програмами з інноваційної педагогічної діяльності з 12.03.2020 р. по 16.04.2020 р., 6 кредитів
CERTIFICATE No 108 awarded upon completion of an international postgraduate practical internship. Teaching and research in a contemporary university: challenges, solutions, and perspectives organised by Faculty of Education, University of Białystok March 6th—April 14th, 2023.180 teaching hours (6 ects)

Інші обов'язки:

заступник директора з науково-педагогічної роботи, директор Центру заочної та дистанційної форм навчання, голова ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти інституту, голова профспілкової організації ШІСумДУ член Вченої ради інституту

Публікації:

Основні наукові праці:
Авторка 13 наукових праць у наукових фахових виданнях України та базі даних Scopus,1 монографія, 17 тез конференції, 2 методичних вказівок, 2 патенти.

+ Наукові авторські статті, опубліковані у фахових виданнях :

Публікації за останні 5 років:

Статті:


• Мосійчук С.Я., Князський О.В., Шевцова Т.М. Analysis approaches to construction management systems managed artillery (reactive) projectile of small caliber. Науково-технічний журнал "Озброєння та військова техніка". - Київ, 2019. – №4 (20) 2018. – с. 26-29
• Лукашов В.К., Костюченко Е.В., Шевцова Т.М. Моделювання теплоперенесення в стікаючій плівці рідини, що випаровується в перехресний потік нейтрального газу. Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii. – 2020. – № 3. – pp. 108-115.
• Лукашов В.К., Тищенко С.Д., Шевцова Т.М., Середа В.І. Kinetics of Starch Nitration Processwith Nitric Acid. Journal of Chemistryand Technologies 2022 vol.30, №3 P.451-458.

Конференції:

• Шевцова Т.М., Вазієв Я.Г., Костенко Ю.С. Щодо можливостей одержання червоного ферумоксидного пігменту. ІV Всеукраїнська науково-методична конференція «Освіта, наука та виробництво: розвиток та перспективи», м. Шостка, 18 квітня 2019 року, с. 30-31.
• Шевцова Т.М., Вазієв Я.Г., Дегтяр О.О. Модернізація системи управління дільниці виробництва детонуючого складу. ІV Всеукраїнська науково-методична конференція «Освіта, наука та виробництво: розвиток та перспективи», м. Шостка, 18 квітня 2019 р.
• Лукашов В.К., Середа В. І., Шевцова Т.М., Яковлев Є.В.Визначення профілю розподілу пластифікатору при насиченні ним нітратцелюлозних гранул.Всеукраїнська науково-методична конференція «Освіта, наука та виробництво: розвиток та перспективи», м. Шостка, 23 квітня 2020 р. - Суми: СумДУ, с. 18-19.
• Шевцова Т. М., Дегтяр А.А., Середа В. І. Підходи до регулювання технологічних параметрів у виробництві компонентів детонуючого складу. Збірник наукових праць 2021 року, С. 240-243. ISSN 2786-4898
• Шевцова Т. М., Середа В. І. Встановлення впливу температурно-часових умов диспергування лаку на формування нітратцелюлозних гранул. Збірник наукових праць 2022 року. ISSN 2786-4898.
• Шевцова Т.М., Павленко О.В., Губін Є.М., Березняк О.С.,Лобунець Д.С. Особливості будови морської трави як сировини для отримання целюлози. Матеріали VІІ Всеукраїнської науково–технічної конференції «Освіта, наука та виробництво» (м. Шостка, 27 квітня 2023 р.) / Сум ДУ, Суми, 2023. С. 27-29.

Навчальні посібники, конспекти лекцій, методичні вказівки

• Технологія виробництва спеціальних високомолекулярних сполук: методичні вказівки до лабораторних робіт [для студентів спеціальності "Хімічна технологія високомолекулярних сполук"] денної та заочної форм навчання В. К. Лукашов, Т. М. Шевцова. — Суми : СУМДУ, 2015. — 68 с.
• Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Технологія виробництва високомолекулярних сполук» : / Укладачі В. І. Середа, Т. М. Шевцова. – Суми : Сумський державний університет, 2021. 34 с.

→ Кафедра ХТВМС

Теги: КафедриНавчанняВступ