< Шосткинський інститут Сумського державного університету - Лукашов Володимир Костянтинович - Завідувач кафедри ХТВМС, професор, старший науковий співробітник, доктор технічних наук

Лукашов Володимир Костянтинович

Завідувач кафедри ХТВМС, професор, старший науковий співробітник, доктор технічних наук

Лукашов Володимир Костянтинович у 1970 році закінчив Московський інститут хімічного машинобудування.
У 1972 році вступив в очну аспірантуру цього інституту. У 1975 році захистив кандидатську дисертацію.
У 1970-1972 і у 1975-2006 роках працював у Шосткинському науково-дослідному інституті хімічних продуктів. У 1982 році присвоєно вчене звання- старшого наукового співробітника.
У 2003 році в Дніпропетровському національному університеті захистив докторську дисертацію.
З 2006 року працює у Шосткинському інституті Сумського державного університету на посаді завідувача кафедри «Хімічної технології високомолекулярних сполук».

Навчальні дисциплiни:
• Технологія виробництва високомолекулярних сполук
• Устаткування виробництва високомолекулярних сполук

Коло наукових інтересів:

  • • процеси в середовищах з твердою дисперсною фазою;
    • гранулювання;
    • фізико-хімія і переробка нітратів целюлози.

Автор 26 винаходів, 119 наукових праць та навчально-методичних публікацій.

Інші обов'язки:

Завідувач кафедри ХТВМС

Публікації:

1. Технология производства високомолекулярных соединений. Раздел «Производство нитратов целюлозы» конспект лекций/ Составитель В.К.Лукашов. – Сумы: Изд-во СумГУ, 2010-196 с.
2. Методичні вказівки до виконання дипломного проекту зі спеціальності «Хімічна технологія високомолекулярних сполук»/Укладач В.К.Лукашов. – Суми: Вид-во СумДУ, 2009-39 с.
3. Методичні вказівки до виконання комплексного курсового проекту зі спеціальності «Хімічна технологія високомолекулярних сполук»/Укладач В.К.Лукашов. – Суми: Вид-во СумДУ. – 18 с.
4. Лукашов В.К. Технологія виробництва нітратів целюлози: навчальний посібник.- Суми:Сумський державний університет, 2012. – 229 с. (з грифом МОНМС, лист № 1/11 – 1332 від 01.02.12.).

→ Кафедра ХТВМС

Теги: КафедриНавчанняВступ