< Шосткинський інститут Сумського державного університету - Андрусенко Олександр Олександрович – викладач кафедри СІТ, кандидат технічних наук

Андрусенко Олександр Олександрович

викладач кафедри СІТ, кандидат технічних наук

Освіта:
2003-08 р. - Шосткинський інститут Сумського державного університету, кафедра системи управління і автоматики.
2008-11 р.- очна аспірантура при кафедрі інформатики Сумського державного університету.

Вчені ступені та звання:
2013 рік - кандидат технічних наук, спеціальність «Автоматизація процесів управління. Кандидатська дисертація на тему «Моделі і засоби автоматизації технологічного процесу виробництва електричних детонаторів», захищена в Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут».

Досвід роботи:
2008 -2011 роки - аспірант кафедри інформатики Сумського державного університету.
З 2011 року - викладач кафедри системотехніки та інформаційних технологій Шосткинського інституту Сумського державного університету.
З 2014 року - директор індустріального парку "Свема", м.Шостка, Україна.

Коло наукових інтересів:

  • • розробки програмного забезпечення SCADA систем;
    • дослідження та створення ефективних систем автоматичного управління;
    • WEB розробка.

Викладає дисципліни:
За час роботи в ШІСумДУ є викладачем таких дисциплін: «Мікропроцесорні пристрої і системи», «Збір, обробка та передача інформації», «Автоматизоване управління в технічних системах», «Сучасні засоби автоматики та управління», «Операційні системи», «Автоматизація та комп’ютерне керування», «Інформаційні процеси в системах управління», «Локальні обчислювальні мережі».

Інші обов'язки:

• Член Вченої ради та навчально-методичної ради інституту.

Публікації:

Основні наукові праці:
Опубліковано 28 наукових праць, у тому числі 6 статей, та видано 2 методичні розробки. Є співвиконавцем декількох проектних та науково-дослідних тем.

Наукові авторські статті, методичні розробки, науково-дослідні роботи :


Наукові авторські статті:
1. Андрусенко А.А. Стенд для оценки параметров быстротекущих процессов / Г.В. Кулинченко, В.В. Гладкий, А.А. Андрусенко // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету. – Кременчук: КДПУ. – 2008. – № 49. – Том 1. – С. 50–53.
2. Андрусенко А.А. Система автоматизации вакуумной установки / Г.В. Кулинченко, А.А. Андрусенко // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету. – Кременчук: КДПУ. – 2008. – № 49. – Том 1. – С. 54–57.
3. Андрусенко А.А. SCADA система в управлении процессом прессования / Г.В. Ку-линченко, В.А. Багута, В.В. Гладкий, Г.М. Худолей, А.А. Андрусенко // Вісник Кременчуцького державного університету імені Михайла Остроградського. – Кременчук: КДУ. – 2010. – № 61. – Том 1. – С. 39–42.
4. Андрусенко А.А. Управление процессом классификации замедляющего состава / Г.В. Кулинченко, А.А. Андрусенко // Вестник СевНТУ. – Севастополь: СевНТУ. – 2010. – № 108. – С. 141–144.
5. Андрусенко А.А. Модель управления процессом прессования порошковых материалов / Г.В. Кулинченко, А.А. Андрусенко // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – Харків: Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіацій-ний інститут". – 2012. – № 54. – С. 89–94.
6. Андрусенко А.А. Синтез оптимального управления процессом прессования порошковых материалов / Г.В. Кулинченко, А.А. Андрусенко // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – Харків: Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" – 2012. – № 55. – С. 69–75.
7. Андрусенко О.О. Обробка сигналу швидкоплинного процесу / Г.В. Кулинченко, О.О. Андрусенко // Збірка тез доп. науково-методичної конференції викладачів, співробітників і студентів Конотопського Інституту. – Конотоп: СумДУ. – 2008. – С. 113–116.
8. Андрусенко А.А. Многоканальный регистратор быстротекущих процессов / Г.В. Кулинченко, В.А. Багута, А.А. Андрусенко // Збірка тез доп. VII Всеукраїнської науково-технічної конференції “Фізичні процеси та поля технічних і біологічних об’єктів”. – Кременчук: КДПУ. – 2008. – С. 10.

Методичні розробки:
1. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Збір, обробка та передача інформації", Суми, СумДУ, 2010.
2. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Мікропроцесорні пристрої і системи", Суми, СумДУ, 2010.
Участь у наукових та господарсько-договірних роботах:

Участь у наукових та господарсько-договірних роботах:
1. «Дослідження можливості стабілізації часу спрацювання детонатора» за договором № 117.01.03.10 з ШКЗ "Імпульс".
2. «Розробка єдиної інформаційної системи м. Шостки на базі бізнес-інкубатора ШІСумДУ» за договором з Шосткинським міськвиконкомом №117.05.15.14.

Керівництво науковою роботою студентів:
1. Наукове керівництво конкурсними науковими роботами студентів у рамках Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук: «Розробка єдиної інформаційної системи підприємств м. Шостки» (2015р., студенти Скляров М.М., Щербак А.С.); «Розробка системи електронного навчання для школи №11 м. Шостки» (2016р., студенти Заяц М.С., Іванов О.Ю.);
2. Наукове керівництво дипломними роботами 11 студентів, у тому числі 5 денної форми навчання.

→ Кафедра СІТ

Теги: КафедриНавчанняВступ