Керівництво
Вчена рада
Факультети
Студентські спілки
Громадські організації
Структурні підрозділи
Інші
 
 

Наукова робота:


Міжнародна науково-практична конференція «Хімічна технологія: наука та виробництво» >>>

Науково-методична конференція «Освіта, наука та виробництво: розвиток та перспективи»

Наукові розробки ШІ Сум ДУ, що пропонуються до впровадження


1. Суміш знежирююча (методом занурення забрудненої, зокрема технічними маслами, металевої поверхні).
2. Суміш знежирююча (для протирання і розпилювання).
3. Універсальний технічний миючий засіб «УМЗ».
4. Засіб для зняття старої фарби.
5. Засіб для прання спецодягу і забруднених тканин.
6. «Емульсол» для механічних ріжучих верстатів.
7. Засіб для розконсервації вузлів і механізмів автомобілів та іншої техніки.
8. Очисник іржі.
9. Засіб для полегшення розкручування різьбових з'єднань.
10. Технічні та побутові незамерзаючі рідини.
11. Суміш для виготовлення ливарних стержнів і форм.
12. Мастило ливарних стержнів і форм.
13. Очисник накипу.
14. Антизапотівач скла.
15. Засіб для миття скла.
16. Засіб для чищення умивальників.

ПАТЕНТИ

1. Вибуховий склад, патент України № 68559 від 26.03.2012, бюл.№6;
2. Блок з’єднувальний безкапсюльний, патент України № 81085 від 25.06.2013, бюл.№12;
3. Комбінований перетворювач сонячної енергії , патент України № 96616 від 25.11.2011, бюл.№22;
4. Спосіб концентрування сірчаної кислоти, патент України № 97392 від 10.03.2015, бюл.№5;
5. Вибуховий склад, патент України № 100445 від 10.03.2015, бюл.№5;
6. Автономнокеруюча космічна сонячна енергостанція Мар’їнських (АКСЕМ), патент України № 103354 від 10.10.2013, бюл.№9;
7. Спосіб визначення вологості компонентів вибухових речовин за допомогою надвисокочастотного випромінювання, патент України № 105430 від 25.03.16, бюл.№6;
8. Спосіб отримання сферичних кристалів ізогідричним методом, патент України № 106155 від 25.04.16, бюл.№8;
9. Вибуховий пристрій для відбійки блочного декоративного каменю, патент України № 106545 25.04.2016, бюл.№8;
10. Автономнокеруюча космічна сонячна енергостанція Мар’їнських, патент України № 116376 від 12.03.2018;
11. Автономнокеруюча космічна сонячна енергостанція Мар’їнських, патент України № 116377 від 12.03.2018;
12. Проміжний детонатор для свердловинних зарядів, патент України № 120046 від 25.10.2017;
13. Спосіб тристадійної переробки фосфогіпсу дигідрату на гіпсове в'яжуче, патент України № 129565 від 12.11.2018;
14. Спосіб двостадійної переробки фосфогіпсу дигідрату на гіпсове в'яжуче, патент України № 129566 від 12.11.2018;
15. Промислова вибухова речовина Грануліт ШР-1А, патент України № 129929 від 26.11.2018, бюл.№22.
16. Піротехнічний склад уповільненої дії, патент України № 137174 від 10.10.2019, бюл. № 19.
17. Спосіб переробки промислових відходів у сорбент, патент України № 137173 від 10.10.2019, бюл. № 19.
18. Спосіб одержання червоного пігменту, патент України № 137175 від 10.10.2019, бюл. № 19.

 

 

 

НАУКОВА РОБОТА ,
ВЧЕНА РАДА ШОСТКИНСЬКОГО ІНСТИТУТУ СУМСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 • Кафедра ПОХВ Кафедра ПОХВ

Вчена рада Шосткинського інституту Сумського державного університету є колегіальним органом вищого навчального закладу. Рішення Вченої ради вводяться в дію рішенням директора Інституту, з окремих питань - ректором Сумського державного університету.

Шосткинський інститут Сумського державного університету запрошує до співробітництва >>>

Перелік науково-експериментального обладнання ШІСумДУ, що може бути використане для грантових, експертних та госпдоговірних робіт >>>

Шосткинський інститут Сум ДУ запрошує до співпраці за такими напрямами наукової діяльності:

 

КАФЕДРИ

НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1.

Хімічної технології високомолекулярних сполук

 • технологічні процеси отримання та переробки високомолекулярних сполук;
 • вибухові речовини та технології їх виробництва;
 • технологія альтернативних палив;
 • методи контролю процесу старіння полімерних матеріалів.

Секція процесів та обладнання хімічних виробництв кафедри хімічної технології високомолекулярних сполук

 • дослідження, розроблення та впровадження високоефективних апаратів та устаткування хіміко-технологічних процесів хімічної промисловості,

зокрема у таких сферах:
- виробництво вибухових матеріалів і боєприпасів;
- технологія хімічних виробництв;
- піротехніка та ініціюючі речовини;
- процеси та обладнання хімічних виробництв. 

2.

Системотехніки і інформаційних технологій 

 • створення мікропроцесорних систем керування технологічних процесів;
 • розробка інформаційно-пошукових  програмних комплексів на картографічній основі;
 • дослідження систем діагностики;  
 • дослідження та розробка нетрадиційних джерел енергії та технічне супроводження її видобутку.  

3.

Економіки та управління

 • дослідження економічної та соціальної ефективності інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств, а саме: 
 • дослідження еколого-економічної ефективності організації виробництва;
 •  дослідження основних чинників розвитку регіонів;
 •  дослідження теоретичних аспектів подолання кризових явищ з використанням засобів аналізу, формалізації,  моделювання та прогнозування можливих наслідків;
 • вивчення психологічного клімату в структурних підрозділах підприємств з метою підвищення продуктивності праці;
 • дослідження психологічних чинників та науково-методичних і організаційних аспектів підвищення кваліфікації працівників.

 

 

 

 

Впроваджені наукові розробки ШІ Сум ДУ

Розробка

Впровадження

1. 

Знежирююча суміш, що замінила чотирьоххлористий карбон.

КП «ШКЗ «Імпульс», м. Шостка

 

2. 

Удосконалення конструкції електродетонаторів запобіжних.

Технологія розділення спирто-водно-ацетонової суміші.

4. 

Дослідження та розробка ресурсозберігаючої технології переробки відходів виробництва ВАТ «Сумихімпром».

ВАТ «Сумихімпром», м. Суми

5. 

Лабораторні дослідження зразків шлакових відходів виробництва: кислоти гідролізної, фосфогіпсу, залізного купоросу одноводного.

6. 

Вимірювання фізико-хімічного складу хлорорганічних сполук і важких металів у шлаках, які надходять на переробку, та відходах, отриманих після їх знищення.

ТОВ «Елга», м. Шостка

7. 

Дослідження фізико-хімічних характеристик промислових ВВ-гранулітів К, емульсійних ЕК і полімерних ПК композицій.

ПП «Інтеграл плюс», м. Кривий Ріг

8. 

Розробка конструкторської документації на установки точної різки мінометних порохів.

ХКО ім. Г.І.Петровського,
м. Петровське Луганської обл.

9. 

Розробка конструкторської документації на прес таблетуючий.

10. 

Розробка пакетних програмних засобів (електронної бізнес-карти міста Шостки).

Виконавчий комітет Шосткинської міської ради

11. 

Обслуговування пакетних програмних засобів («Електронної бізнес-карти міста Шостки»).

12. 

Підготовка спеціалістів для роботи з пакетними програмними засобами («Електронна бізнес-карта міста Шостки»).

13. 

Розробка електронної карти екологічного стану території міста Шостки.

Управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Шосткинської міської ради

14. 

Розробка інформаційно-аналітичної системи моніторингу стану повітряного простору                   м. Шостки

Управління житлово-комунального господарства
Шосткинської міської ради

15. 

Завершено роботу зі створення технології і обладнання отримання гранульованих продуктів для Павлоградського хімічного заводу. Виготовлено основне обладнання і поставлено замовнику.

Павлоградський хімічний завод

16. 

Науково-технічне супроводження робіт зі спорядження боєприпасів

Державне підприємство «Машинобудівна фірма «Артем»

17. 

Розробка плану евакуації працівників департаменту з виробництва АФІ ПАТ «ФАРМАК»

Публічне акціонерне товариство «ФАРМАК»

18. 

Розробка наукової структури та проведення навчальних занять з робототехніки для учнів шкіл міста Шостка

Управління освіти Шосткинської міської ради

19. 

Розробка інноваційних та науково-технічних напрямків розвитку міста Шостки Сумської області

Виконавчий комітет Шосткинської міської ради

20. 

Науково-технічне супроводження робіт з переробки пластмас

Товариство з обмеженою відповідальністю «Славія-АКБ»

21. 

Розробка автономної станції екологічного моніторингу

Управління житлово-комунального господарства Шосткинської міської ради

 

   

 

Склад Вченої ради:За посадою:

1. ТУГАЙ Наталія Олександрівна – директор ШІСумДУ.
2. ШЕВЦОВА Тетяна Миколаївна – к.т.н., в.о. заступника директора з науково-педагогічної роботи ШІСумДУ, директор Центру заочної та дистанційної форм навчання, голова ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти інституту, голова профспілкової організації ШІСумДУ.
3. ЗАКУСИЛО Роман Васильович – к.т.н., в.о. заступника директора з наукової роботи ШІСумДУ.
4. ЛУКАШОВ Володимир Костянтинович – професор, д.т.н., с.н.с., зав. кафедри хімічної технології високомолекулярних сполук.
5. ХУДОЛЕЙ Георгій Михайлович – к.т.н., зав. кафедри системотехніки і інформаційних технологій ШІСумДУ.
6. ТУР Олександр Миколайович – к.е.н., завідувач кафедри економіки та управління ШІСумДУ.

Виборні представники, які представляють науково-педагогічних працівників інституту:

7. БУЛЛЕР Михайло Фридрихович – д.т.н., професор кафедри хімічної технології високомолекулярних сполук.
8. АКУЛЕНКО Віталій Лук’янович – к.е.н., професор кафедри економіки та управління ШІСумДУ.
9. БАНИШЕВСЬКИЙ Віктор Васильович – к.т.н., доцент кафедри хімічної технології високомолекулярних сполук ШІСумДУ.
10. ТИМОФІЇВ Сергій Владиславович – к.х.н., ст. викладач кафедри хімічної технології високомолекулярних сполук ШІСумДУ.
11. ПАВЛЕНКО Оксана В’ячеславівна – к.т.н., ст. викладач кафедри хімічної технології високомолекулярних сполук ШІСумДУ.
12. НОВИКОВА Інна Володимирівна - к.е.н., ст. викладач кафедри економіки та управління ШІСумДУ.
13. СЕРЕДА Віта Іванівна – к.т.н., викладач кафедри хімічної технології високомолекулярних сполук ШІСумДУ.
14. РОМАНЧЕНКО Анжела Миколаївна – к.т.н. викладач кафедри хімічної технології високомолекулярних сполук ШІСумДУ.

Виборні представники, які представляють інших працівників інституту:

15. СОРОКА Тетяна Іванівна – директор Хіміко-технологічного коледжу ім. І.Кожедуба ШІСумДУ.Нині в ШІ СумДУ працює 78 % викладачів,які мають науковий ступінь доктора чи кандидата наук.Серед науковців інституту відомі в нашому місті люди з великим досвідом винахідницької роботи.

Лукашов Володимир Костянтинович - доктор технічних наук
професор

Буллер Михайло Фридрихович - доктор технічних наук,професор

Банишевський Віктор Васильович - кандидат технічних наук

Мар’їнських Юрій Михайлович - кандидат педагогічних наук

 

 


© Розробка та оригінальний дизайн ШІ СумДУ.
При повному або частковому використанні (копіюванні) матеріалів посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на
http://shinst.sumdu.edu.ua обов'язкове.

Головна Новини Студенти Курси Контакти