< Шосткинський інститут Сумського державного університету - Мар’їнських Юрій Михайлович – доцент кафедри СІТ,кандидат педагогічних наук

Мар’їнських Юрій Михайлович

к.п.н., доцент, член редакційної ради Of The Journal «Insight Physics», Singapore, рецензент всесвітньої наукової компанії Elsivier з напрямку «Solar Energy», відмінник освіти України, автор винаходів.

→ Персональний сайт Ю.М.Мар’їнських : https://maryinskykh.ishostka.sumdu.edu.ua/

Освіта:
вища
Науковий ступінь та учене звання:
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри СІТ, відмінник освіти України.
Досвід викладання:
з 2002 року і до нині – викладач предметів: фізика, вища математика, енергозбереження в технічних системах

Коло наукових інтересів:

Досвід роботи:
Після закінчення Рильського педагогічного училища та фізико-математичного факультету Курського державного університету з 1973 по 1977 рік працював учителем фізики та директором сільських шкіл.
З 1977 р. - викладач фізики Шосткинського вищого професійного училища. За створення науково-методичної технології вивчення фізики став лауреатом Всесоюзних конкурсів «Урок фізики – 88» та «Урок фізики – 91», а також «Учителем року» обласного конкурсу (1996р).
У 1992 році захистив дисертацію та здобув наукову ступінь кандидата педагогічних наук. Має теоретичний і практичний досвід зі створення навчальних технологій на основі укрупнення дидактичних одиниць у процесі навчання фізики. Вперше розробив та впровадив у педагогічну практику модульну систему навчання в профтехосвіті, за результатами якої занесений до збірки «Профтехосвіта України в іменах». Відзначений дипломами і грамотами Міністерства освіти і науки України.
Навчальні засоби, розроблені Мар`їнських Ю.М., демонструвалися на Всеукраїнській виставці: « Сучасна освіта України» 2007, 2008 рр. та відмічені дипломами і грамотами МОН України. Брав участь як автор та виконавець в господарсько-договірних роботах і проектах від МОН України: «Сонячна електростанція теплової системи перетворення» 2010-2012рр.

Інші обов'язки:

• керівник науково-дослідницьких робіт студентської та Малої Академії Наук, учасники яких на Всеукраїнських конкурсах неодноразово посідали найвищі місця.

Публікації:

Методичні розробки:
методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з окремих розділів механіки, термодинаміки, електродинаміки, оптики, атомної фізики; навчальний посібник «Укрупнені дидактичні одиниці з фізики в наочних засобах» та структурні таблиці «Система одиниць фізичних величин з фізики» за грифом МОН України.

Основні наукові праці:
автор близько 70 наукових праць, у тому числі 55 статей, 9 методичних рекомендацій; власник і співвласник патентів, проектів, зокрема проектів космічних сонячних енергетичних систем.

Останні публікації в закордонних наукових виданнях:

New Generation Thermodynamic Autonomously Managed Space Solar Power Plant. //Journal of Engineering Thermophysics, 2014, vol. 23, no. 4pp.325-330 Russia. Springer http://link.springer.com/article/10.1134/S1810232814040109 USA Springer: Digital Object Identifier DOI:10.1134/S1810232814040109 Germany

The Material of the Working Fluid of the Solar Energy Heat Converter for Space Application Mechanics, Materials Science & Engineering Journal,2017,pp. 21–29 Magnolithe, In press, DOI: 10.2412/mmse.90.3.605

Gyroscopic Solar Power Satellite with the New Thermal Conversion System and Superconductive Generator Springer: Digital Object Identifier DOI: 10.3103/ S0003701X19060070 ISSN 0003-701X, Applied Sola r Energy, 2019, Vol. 55, No. 6, pp. 409–420. © Allerton Press, Inc., 2019.

Гироскопическая космическая солнечная энергостанция с новой тепловой системой преобразования и сверхпроводящим генератором Russian Text © The Author(s), 2019, publishedin Geliotekhnika, 2019, No. 6, pp. 499–511.

→ Кафедра СІТ

Теги: КафедриНавчанняВступ