< Шосткинський інститут Сумського державного університету - Буллер Михайло Фридрихович - професор кафедри хімічної технології високомолекулярних сполук, доктор технічних наук, професор

Буллер Михайло Фридрихович

професор кафедри хімічної технології високомолекулярних сполук, доктор технічних наук, професор

Буллер Михайло Фридрихович у 1973 році закінчив Куйбишевський політехнічний інститут за спеціальністю «Хімія і технологія високомолекулярних сполук». У 1985 році в Ленінградському технологічному інституті захистив кандидатську дисертацію (науковий керівник д.х.н. професор Кошелев В.В.). У 2008 році в Дніпропетровському державному університеті захистив докторську дисертацію (науковий консультант д.т.н., професор Фомін С.П.). З 1973 року працював у Шосткинському науково-дослідному інституті хімічних продуктів, з 2010 року - у Шосткинському інституті Сумського державного університету на кафедрі ХТВМС.

Навчальні дисциплiни:
• Технологія виробництва високомолекулярних сполук
• Устаткування виробництва високомолекулярних сполук

Коло наукових інтересів:

  • • хімізм і кінетика процесу старіння порохів і палив

Автор і співавтор 80 статей і 34 авторських свідоцтв і патентів

Інші обов'язки:


Публікації:

1. Буллер М.Ф. Межевич Г.В. Методы испытания утилизируемых порохов. – К.: Изд-во ООО «ДИА», 2005. – 94 с.
2. Буллер М.Ф. Физико-химические свойства и технологии дымных порохов. – Сумы: Изд-во СумГУ , 2011. – 233 с.
3. Буллер М.Ф. Промышленные взрывчатые вещества. – Сумы.:Изд-во СумГУ, 2009. -226 с.
4. Методические указания к практическим работам по курсу «Промышленные взрывчатые вещества». / Составитель М.Ф.Буллер. – Сумы: Изд-во СумГУ, 2009. – 130 с.
5. Технология альтернативных топлив: конспект лекций / составитель М.Ф.Буллер – Сумы: Изд-во СумГУ, 2011. – 151 с.
6. Методичні вказівки до практичних та лабораторних робіт із курсу «Технологія альтернативних палив» / Укладник М.Ф.Буллер. – Суми: Вид-во СумДУ, 2014.
7. Буллер М.Ф., Межевич Г.В., Роботько В.А. Дифениламин в пироксилиновых порохах. Применение, превращение, определение. Saarbrucken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2016. – 89 с.
8. Методичні вказівки до практичних та лабораторних робіт із курсу «Методи досліджень та випробування ВМС» / Укладачі: В.А. Роботько, М.Ф.Буллер. – Суми: Вид-во СумДУ, 2018 - 28 с.
9. Буллер М.Ф., Роботько В.А. Методи досліджень та випробування високомолекулярних сполук : навчальний посібник – Суми: Вид-во СумДУ, 2019. - 134 с.

→ Кафедра ХТВМС

Теги: КафедриНавчанняВступ