< Шосткинський інститут Сумського державного університету - Бондар Наталія Юріївна - доцент кафедри економіки та управління, кандидат філологічних наук

Бондар Наталія Юріївна

доцент кафедри економіки та управління, кандидат філологічних наук

Освіта:
1989-94 роки – Донецький державний університет, факультет романо-германської філології.
2003-2006 роки – здобувач кафедри світової та класичної філології ДонНУ.
Науковий ступінь та вчене звання:
2011 рік - кандидат філологічних наук, спеціальність «Література зарубіжних країн». Кандидатська дисертація на тему «Художня своєрідність архетипів дому, дороги і дитини (на матеріалі романів У. Стайрона «Вибір Софі» і Дж. Барнса «Історія світу в 10 ½ розділах»)».

Коло наукових інтересів:

  • • - англійська та американська література другої половини ХХ століття

  • Досвід викладання:
    За час роботи в ШІСумДУ є викладачем таких дисциплін: «Іноземна мова», «Іноземна мова за професійним спрямуванням», «Іноземна мова (поглиблений курс)», «Іноземна мова (професійного спілкування)».

Досвід роботи:
1994-97 р. – асистент кафедри іноземної мови Донецького державного технічного університету.
1998-2001 р. – учитель англійської мови Шосткинського НВК: «Спеціалізована школа І-ІІ ступенів-ліцей».
2001 р. – викладач англійської мови ШХТК та ШІСумДУ за сумісництвом.
2002-2011 р. – викладач кафедри фундаментальних і загальнонаукових дисциплін ШІСумДУ.
2011-2015 р. – старший викладач кафедри фундаментальних і загальнонаукових дисциплін ШІСумДУ.
З 2015 р. - доцент кафедри фундаментальних і загальнонаукових дисциплін.
З 2018 р. – доцент кафедри економіки та управління ШІСумДУ.

Інші обов'язки:

• Член Вченої ради та навчально-методичної ради інституту.
• Керівник англомовної версії сайту ШІСумДУ.

Публікації:

Основні наукові праці:
Опубліковано 33 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі 12 статей, та видано 10 методичних розробок.

+ Наукові авторські статті, опубліковані у фахових виданнях після захисту дисертації:

• Библейские аллюзии в романе У. Стайрона «Выбор Софи» / Літературознавчий збірник. – Вип. 43-44.– Донецьк: ДонНУ, 2010. – С. 118-128.
• Мотив ребенка как «минус-прием» в романе Дж.Барнса «История мира в 10 ½ главах» / Вісник Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка. Філологічні науки. – 2012. – № 3 (238). – С. 73-81.
• Мотив Холокоста в романе Дж. Барнса «История мира в 10 ½ главах» / Актуальні проблеми іноземної філології: лінгвистика та літературознавство. – Бердянськ : БДПУ, 2013. – Вип. VII. – ч. 1. – С.199 -207.
• Своеобразие понятия «родной дом» в романе У. Стайрона «Выбор Софи» / Літературознавчий збірник. – Вип.51-52. – Донецьк : ДонНУ, 2013. – С.161-171
• Специфика функционирования архетип аребенка в романе У. Стайрона «Выбор Софи» / Наукові записки Бердянського державного університету: Філологічні науки: [збірник наукових статей] / [гол.ред. В.А. Зарва]. – Бердянськ : ФО – П Ткачук О.В., 2015. – Випуск 5 – С. 304-313
• Своеобразие архетипа дороги в романе У. Стайрона «Выбор Софи» / Наукові записки Бердянського державного університету: Філологічні науки: [зб. наук. ст.] / [гол.ред. В.А. Зарва]. – Бердянськ : ФО – П Ткачук О.В., 2015. – Випуск 5 – С. 90-99.
• Трансформация архетипа дома в английской литературе / Наукові записки. – Випуск 148. – Серія: Філологічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2016. – С. 8–17.
• Художественное своеобразие «дома-ковчега» в англоязычной литературе (реализм и постмодернизм) / Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Літературознавство. – Харків, 2016. – Вип. 1 (83). – С. 12–25.

Теги: КафедриНавчанняВступ