Презентація
Як вступити
Підготовчі курси
ЗНО
Доатково

 

 


Запрошуємо на денну форму навчання


• хімічні технології та інженерія
• галузеве машинобудування
• автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
• економіка
• менеджмент
• фінанси, банківська справа та страхування

Дізнатися більше >>>

Заочна та дистанційна форми навчання


Перший курс

• Економіка
• Фінанси, банківська справа та страхування
• Менеджмент
• Галузеве машинобудування
• Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
• Хімічні технології та інженерія

Другий, третій курс

• Економіка
• Фінанси, банківська справа та страхування
• Менеджмент
• Галузеве машинобудування
• Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
• Хімічні технології та інженерія

Дізнатися більше >>>

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

До уваги абітурієнтів!


ШІСумДУ

Шановні абітурієнти!


Запрошуємо на навчання до БАКАЛАВРАТУРИ та МАГІСТРАТУРИ (як ДЕННОЇ, так і ЗАОЧНОЇ (дистанційної) форм навчання).

Правила прийому до Сумського державного університету у 2019 році>>>

Спеціальності за якими оголошено набір до Шосткинського інституту СумДУ >>>


1

НАЙАКТУАЛЬНІШІ ПИТАННЯ ПРИ ВСТУПІ ДО ЗВО


1. ЯКИЙ ПОРЯДОК РОБОТИ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ? >>>


– з 10 липня по 03 серпня 2019 року з понеділка по п’ятницю з 9-00 до 18-00, у суботу з 9-00 до 13-00, без перерви, вихідний – неділя;
– з 05 серпня 2019 року з понеділка по п’ятницю з 9-00 до 17-00, без перерви, вихідний – субота та неділя.

2. ВСТУП НА ОСВІТНІЙ СТУПЕНЬ БАКАЛАВРА НА ОСНОВІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (ПЗСО) >>>
3. ВСТУП НА ОСВІТНІЙ СТУПЕНЬ БАКАЛАВРА НА ОСНОВІ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ (ОКР) МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА (на 2-3 курси) >>>В якій формі вступниками подаються заяви (за денною, заочною формами навчання)? >>>


Тільки у паперовій.
Під час подання заяви вступник особисто пред’являє оригінали:
• документа, що посвідчує особу;
• військово-облікового документа;
• документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (ОКР), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

Які документи вступник додає до заяви? >>>


• копію документа, що посвідчує особу;
• копію ідентифікаційного номеру платника податків;
• копію військово-облікового документа;
• документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;
• додаток до документа про раніше здобутий освітній рівень;
• чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
• сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури 2017-2019 р. (для спеціальностей 051 Економіка, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 073 Менеджмент).

Скільки заяв на місця державного замовлення можуть подати вступники? >>>


До 7, не більше ніж з 4-х спеціальностей. Вступник у кожній заяві зазначає пріоритетність цієї заяви відносно інших поданих ним заяв, де показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу пріоритетність. Зазначену вступником пріоритетність заяв не може бути змінено.
Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не обмежується. Заяви, подані за однією спеціальністю за різними формами навчання не вважаються фактом подання однієї заяви.

Коли починається прийом заяв та документів? >>>


З 10 липня 2019 р.

Коли закінчується прийом заяв та документів? >>>


22 липня 2019 р. о 18.00 (від осіб, які вступають за результатами ЗНО).

Коли проводитимуться вступні випробування? >>>


З 23 по 30 липня 2019 р.

Коли буде оприлюднено рейтингові списки вступників? >>>


Не пізніше 02 серпня 2019 р.

Коли закінчується строк виконання вимог до зарахування? >>>


05 серпня 2019 р. о 18-00

Які документи подає вступник під час виконання вимог до зарахування? >>>


• документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;
• додаток до документа про раніше здобутий освітній рівень;
• сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури 2017-2019 р. (тільки для спеціальностей 051 Економіка, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 073 Менеджмент).

Які строки зарахування осіб за державним замовленням? >>>


06 серпня 2019 р.

Як розраховується конкурсний бал для спеціальностей 051 Економіка, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 073 Менеджмент? >>>


Конкурсний бал = П1 + П2, де
П1 - оцінки зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури;
П2 - оцінка фахового вступного випробування.
У 2019 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури 2017, 2018 та 2019 років.

Як розраховується конкурсний бал для інших спеціальностей (технічних)? >>>


Конкурсний бал = (ФВВ + СБД)/2, де
ФВВ – результат фахового вступного випробування;
СБД – середній бал додатку до диплома; При розрахунку середнього бала додатка до диплома враховуються усі підсумкові оцінки з навчальних дисциплін, практик, оцінок за атестацію.

На які спеціальності (освітні програми) Шосткинський інститут Сумського державного університету оголошує прийом на навчання на 2-3 курс на основі диплому молодшого спеціаліста? >>>


Спеціальність (код та назва)

Спеціалізація (освітня програма)

161 Хімічні технології та інженерія

Хімічні технології високомолекулярних сполук

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Комп’ютеризовані системи управління та робототехніка

133 Галузеве машинобудування

Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів

051 Економіка

Економіка і бізнес

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси та облік в підприємництві

4. ВСТУП НА ОСВІТНІЙ СТУПЕНЬ МАГІСТРА >>>


На навчання приймаються особи, які здобули ступінь бакалавра, магістра (спеціаліста) будь-якої спеціальності.

В якій формі вступниками подаються заяви (за денною, дистанційною формами навчання)? >>>


Тільки у паперовій.
Під час подання заяви вступник особисто пред’являє оригінали:
• документа, що посвідчує особу;
• документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (ОКР), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
• військово-облікового документа;

Які документи вступник додає до заяви? >>>


• копію документа, що посвідчує особу;
• копію ідентифікаційного номеру платника податків;
• копію військово-облікового документа;
• документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;
• додаток до документа про раніше здобутий освітній рівень;
• чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
• екзаменаційний листок єдиного фахового вступного випробування з іноземної мови 2019 р. (для спеціальностей 051 Економіка, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 073 Менеджмент).
Усі копії документів засвідчує за оригіналами приймальна (відбіркова) комісія СумДУ. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню.
Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Скільки заяв на місця державного замовлення можуть подати вступники? >>>


До 5 заяв. Вступник у кожній заяві зазначає пріоритетність цієї заяви відносно інших поданих ним заяв, де показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу пріоритетність.
Зазначену вступником пріоритетність заяв не може бути змінено.
Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не обмежується.
Заяви, подані за однією спеціальністю за різними формами навчання не вважаються фактом подання однієї заяви.

Коли починається прийом заяв та документів? >>>


З 10 липня 2019 р.

Коли закінчується прийом заяв та документів? >>>


23 липня 2019 р. о 18.00 (від осіб, які вступають за результатами ЗНО).

Коли проводитимуться вступні випробування? >>>


по 31 липня 2019 р.

Коли буде оприлюднено рейтингові списки вступників? >>>


02 серпня 2019 р., не пізніше 12-00

Коли закінчується строк виконання вимог до зарахування? >>>


05 серпня 2019 р. о 18-00

Які документи подає вступник під час виконання вимог до зарахування? >>>


• документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;
• додаток до документа про раніше здобутий освітній рівень;
• екзаменаційний листок єдиного фахового вступного випробування з іноземної мови 2019 р. (для спеціальностей 051 Економіка, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 073 Менеджмент).

Які строки зарахування осіб за державним замовленням? >>>


06 серпня 2019 р.

Як розраховується конкурсний бал для спеціальностей 161 Хімічні технології та інженерія, 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 133 Галузеве машинобудування, 017 Фізична культура і спорт? >>>


Конкурсний бал (за 100-бальною шкалою) = ВІІМ + ФВВ + СБД, де
ВІІМ – результат вступного іспиту з іноземної (англійська/німецька/французька) мови
ФВВ – результат фахового вступного випробування зі спеціальності
СБД - середній бал додатку до диплома бакалавра (підсумкова оцінка)
Для осіб, що вступають на основі ступеня бакалавра (спеціаліста), здобутого за іншою спеціальністю, проводиться додатково фахове вступне випробування. Результати додаткового вступного випробування оцінюються за двобальною шкалою – склав/не склав і до розрахунку конкурсного балу не входять.

Як розраховується конкурсний бал для спеціальностей 051 Економіка, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 073 Менеджмент? >>>


Конкурсний бал (за шкалою від 100 до 200 балів) = ЄВІ + ФВВ + 0,2*СБД, де
ЄВІ – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови;
ФВВ – оцінка фахового вступного випробування зі спеціальності;
СБД – середній бал додатку документа про здобутий освітній ступінь (ОКР) на основі якого здійснюється вступ (за шкалою від 0 до 100 балів);

Як розраховується конкурсний бал для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» за освітньою програмою «Державна служба»? >>>


Конкурсний бал (за 100-бальною шкалою) = ВІІМ + ФВВОД + ФВВОЕ, де
ВІІМ – результат вступного іспиту з іноземної мови (англійська/німецька/французька);
ФВВОД – результат фахового вступного іспиту з основ держави і права;
ФВВОЕ - результат фахового вступного іспиту з основ економіки.
Також проводиться співбесіда з питань, що стосуються державного управління (результати співбесіди не входять до розрахунку конкурсного балу).

На які спеціальності (освітні програми) Шосткинський інститут Сумського державного університету оголошує прийом на навчання на освітній ступень магістра? >>>


.

Денна форма навчання

Дистанційна форма навчання

161 Хімічні технології та інженерія

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

133 Галузеве машинобудування

051 Економіка

072 Фінанси, банківська справа та страхування

073 Менеджмент

281 Публічне управління та адміністрування

017 Фізична культура і спорт

Яка вартість першого семестру навчання (дистанційної форми) для спеціальностей 051 Економіка, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 073 Менеджмент, 281 «Публічне управління та адміністрування» за освітньою програмою «Державна служба», 017 Фізична культура і спорт? >>>


5 150 грн.

Яка вартість першого семестру навчання (дистанційної форми) для спеціальностей 151, Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 133 Галузеве машинобудування? >>>


4500 грн.

Яка вартість першого семестру навчання (денної форми) для спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія? >>>


10 400 грн.

1

ПРОГРАМИ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ ПРИ ПРИЙОМІ НА ОСНОВІ ДИПЛОМУ МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА:

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Інформатика
http://vstup.sumdu.edu.ua/images/bakalavratura/programmy/2-3kurs/informatyka.pdf
133 Галузеве машинобудування, 161 «Хімічні технології та інженерія»
Основи інженерних знань
http://vstup.sumdu.edu.ua/images/bakalavratura/programmy/2-3kurs/osn_ing_znan.pdf
051 Економіка, 072 Фінанси, банківська справа та страхування
Основи економіки
http://vstup.sumdu.edu.ua/images/bakalavratura/programmy/2-3kurs/osnovy_econom.pdf

ПРОГРАМИ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ НА МАГІСТРАТУРУ:

161 «Хімічні технології та інженерія»
Іноземна мова
http://vstup.sumdu.edu.ua/images/magistratura/Programmy/inozem_mova_m.pdf
Фаховий іспит
http://vstup.sumdu.edu.ua/images/magistratura/Programmy/himich_tech_m.pdf
Додатковий іспит (Вища математика)
http://vstup.sumdu.edu.ua/images/magistratura/Programmy/vysha_matematyka.pdf
017 «Фізична культура і спорт»
http://vstup.sumdu.edu.ua/images/magistratura/Programmy/fizkultura.pdf
281 «Публічне управління та адміністрування»
Українська мова
http://vstup.sumdu.edu.ua/images/magistratura/Programmy/ukr_mova.pdf
Іноземна мова
http://vstup.sumdu.edu.ua/images/magistratura/Programmy/inozem_mova_m.pdf

1

Найкращі роки в житті у Шосткинському інституті Сумського державного університету

Віртуальна екскурсія по інституту >>

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Найкращі роки в житті у Шосткинському інституті Сумського державного університету

Найкращі роки в житті у Шосткинському інституті Сумського державного університету

Найкращі роки в житті у Шосткинському інституті Сумського державного університету

Найкращі роки в житті у Шосткинському інституті Сумського державного університету

Найкращі роки в житті у Шосткинському інституті Сумського державного університету

Найкращі роки в житті у Шосткинському інституті Сумського державного університету

Найкращі роки в житті у Шосткинському інституті Сумського державного університету

Найкращі роки в житті у Шосткинському інституті Сумського державного університету

Найкращі роки в житті у Шосткинському інституті Сумського державного університету


© Розробка та Web - дизайн ШІ СумДУ.
При повному або частковому використанні (копіюванні) матеріалів посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на
http://shinst.sumdu.edu.ua обов'язкове.

Головна Структура Студенти Курси Контакти