Семінар «Інновації в сучасному світі»

На кафедрі економіки підприємств відбувся науковий семінар «Інновації в сучасному світі», який зібрав студентів І-V курсів Шосткинського інституту.
Його учасники вели жваву дискусію з питань впливу інноваційних досягнень останніх років на розвиток матеріального виробництва, освіти, охорони здоров’я та навколишнього середовища, економіки в цілому. Особливо цікавими були теми, пов’язані із впровадженням Болонського процесу в систему освіти України, впливом військових досліджень та розробок на інноваційний процес у суспільстві, нововведеннями в екологічній, харчовій, інформаційній та інших сферах суспільно-економічного життя. Виступи доповідачів вирізнялися високим науковим рівнем, супроводжувалися яскравими презентаціями.
Ініціатори та організатори семінару – студенти четвертого курсу кафедри економіки підприємств - упевнені, що такі заходи сприяють розширенню кругозору молоді, прояву їхніх творчих здібностей, умінню брати активну участь у наукових дискусіях, шукати істину та орієнтуватися в суспільно-економічних процесах сьогодення.


   

 

Розробка та оригінальний дизайн ШІ СумДУ.          Ефекти фотогалереї :     
Головна Структура Новини Студенти Курси Контакти