Кафедра економіки та управління святкує 10-річний ювілей

ЮВІЛЕЙ - НЕ ЛИШЕ ПІДСУМОК ДОСЯГНЕНЬ, А Й СТАРТ НОВИХ ІДЕЙ !

З 2004 року в ШІ Сум ДУ функціонує кафедра «Економіки та управління», яка була створена на базі кафедри економічних та соціальних дисциплін, а дещо пізніше – кафедри економіки підприємств. Її очолює доцент, кандидат економічних наук В.Л.Акуленко. За 10 дуже напружених років досягнуто значних успіхів у підготовці спеціалістів різних економічних напрямків. Насправді це досить короткий період часу для підрозділу вищого навчального закладу, який працює на освітній ниві, а тому кафедру можна вважати ще молодою.
Поєднання фундаментальної теоретичної підготовки та практичних навичок дозволяє готувати на кафедрі економіки та управління майбутніх економістів та управлінців з урахуванням ринкових умов, формувати всебічний погляд на економічні проблеми й шляхи подальшого розвитку економічної системи України. Студенти отримують на кафедрі фундаментальну економічну освіту, що дає випускникам всі можливості та підстави плідно працювати в різних галузях фінансово-господарської, економічної та організаційно-управлінської діяльності на різних сучасних і престижних державних посадах, а також професійно займатися підприємницькою, аналітичною, інвестиційною, інноваційною діяльністю та юридичною практикою. Економіст є спеціалістом широкого профілю, який може на сучасному рівні проводити науково-дослідну роботу, справно володіє методами моделювання складних соціально-економічних систем (об'єктів, процесів, явищ) та прогнозування динаміки їх розвитку, методами оцінки ризиків та запобігання можливих наслідків на макро- і мікроекономічному рівнях, а також сучасними інформаційними технологіями.
Високий професіоналізм викладачів, творча атмосфера в колективі, демократичний обмін думками, рішучий настрій колективу, високий рівень відповідальності, а також справжня зацікавленість кожного в результатах належного рівня сприяє спільному пошуку конкретних, а головне, ефективних шляхів розвитку кафедри як осередку професійних знань. Все це дозволяє керівництву ШІ СумДУ точніше визначити тактику і стратегію подальшої роботи навчального закладу.
Викладацький колектив кафедри націлений на серйозну творчу працю і цей творчий дух намагається передати й студентам. Викладачі роблять все можливе щоб перетворити процес навчання з формально-обов'язкової процедури в пізнавально-цікаву подорож. Наша мета – готувати висококваліфікованих фахівців, які здатні ефективно працювати у непростих ринкових умовах і докладуть своїх знань та вмінь для процвітання України. Але ж ми усвідомлюємо, також, що головне наше завдання – не тільки навчати, а й навчатися, а саме, підходити до процесу викладацької справи творчо, тобто, весь час рухатися вперед, опановуючи новітні технології навчання та здійснюючи науково-дослідну діяльність. Викладачі кафедри знаходяться у постійному творчому пошуку, тобто, весь час рухаються уперед з усіх галузей знань. А тому студенти зможуть отримати на кафедрі фундаментальні і спеціальні знання, вміння та навички, необхідні для подальшого "самостійного плавання" у дорослому професійному житті. В цілому ж високий рівень підготовки викладацького колективу кафедри дає студентам гарантований шанс здобути дійсно широкий спектр знань, вмінь та навичок.
10 - річчя – це не лише підсумок певного історичного періоду, а й новий етап у розвитку КАФЕДРИ. За цей час відбулося не лише її становлення як серйозного навчального підрозділу ШІ СумДУ, а й формування інформаційно-освітнього бренду, якому довіряють!
У рік свого 10-літнього ювілею професорсько-викладацький колектив кафедри «Економіка та управління» сповнений сил і енергії для подальшої творчої педагогічної, наукової і виховної діяльності з підготовки кваліфікованих фахівців, здатних вирішувати складні проблеми економічних, виробничих, соціальних, екологічних та інноваційних процесів України.
Творчого натхнення всім нам, просування тільки вперед, розумних, вдумливих, цікавих студентів, суттєвих звершень!

Павленко Ю.Є., доцент кафедри ЕУ

Зі святом Вас, творчі й небайдужі майстри своєї справи !

Життя не стоїть на місті, суспільство динамічно розвивається, і проблеми, які виникають, спонукають нас генерувати нові ідеї, нові підходи, вчитися по-новому дивитися на усталені речі, шукати і знаходити власні шляхи вирішення сьогоденних економічних, соціальних, матеріально-технічних, технологічних, екологічних, психологічних та інших проблем. Ми маємо адекватно й оперативно реагувати на виклики часу.

Це наш принцип, наше кредо.

Тож нехай усім нам щастить! Щоб іще багато років наш інститут, наша кафедра гуртували навколо себе розумних, ініціативних, відповідальних та небайдужих до розвитку освіти і науки людей, слугуючи зміцненню і розквіту України.

Павленко Ю.Є., доцент кафедри ЕУ


 

На сторінку кафедри ЕУ >>>

На головну >>>

 

 

   

 

Розробка та оригінальний дизайн ШІ СумДУ.
Головна Структура Новини Студенти Курси Контакти