Науковці ШІ СумДУ представили на Хмельниччині результати власних досліджень з актуальних питань розбудови Індустріального парку «Свема»
в м. Шостці

 

Нещодавно на базі Хмельницького університету управління та права (ХУУП) відбулася XII щорічна Всеукраїнська конференція «Статистична оцінка соціально-економічного розвитку». Організатором цього заходу, який укотре зібрав у Хмельницькому найвідоміших представників наукових шкіл Донецька, Києва, Львова, Сум, Харкова, Тернополя та інших міст і областей України, стала кафедра математики, статистики та інформаційних технологій факультету управління та економіки ХУУП.
Урочисто відкрив конференцію перший проректор з наукової роботи університету Л.Л. Місінкевич, який звернув особливу увагу на провідну роль статистики як науки в сучасному розвитку ринкових відносин в Україні. Зі вступним словом звернувся до присутніх провідний науковець світового рівня в галузі статистики, доктор економічних наук, професор О.І. Кулинич, який потім виступив з першою доповіддю пленарного засідання «Комплексна оцінка відносних величин виконання планів(завдань, нормативів».
Головна мета ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції “Статистична оцінка соціально-економічного розвитку” – зробити доступною для вчених, громадськості, студентства та практичних працівників інформацію про статистичне забезпечення обґрунтування та прийняття організаторських та управлінських рішень у сфері соціально-економічного розвитку, удосконалення статистичної науки, зв’язку теорії і практики, гармонізації національних стандартів статистики з міжнародними, обговорення практичних проблем.

У конференції взяли участь працівники органів місцевого самоврядування, наукових установ, вищих навчальних закладів, державних підприємств, установ та організацій з усіх регіонів України. Така увага до Всеукраїнської конференції не випадкова. Адже не буде перебільшенням твердження, що збільшення рівня статистичної грамотності громадян, підвищення якісної сторони статистичного аналізу соціально-економічних процесів України сприяє якісним змінам процесу прийняття управлінських рішень. Відтак питання застосування в навчальному процесі та практичній роботі прикладних аспектів статистичної методології, набуває нині особливої актуальності.
Саме тому основними науковими напрямами роботи конференції були:
1. Статистична оцінка взаємозв'язку чинників та результативних показників соціально-економічного розвитку.
2. Статистичне прогнозування та моделювання соціально-економічного розвитку в контексті глобалізації світової економіки.
3. Порівняльна характеристика застосування методів кореляційного і регресійного аналізу та статистичних рівнянь залежностей для вивчення взаємозв'язку соціально-економічних явищ.
4. Статистичні способи обґрунтування програм регіонального розвитку.
5. Застосування методу комплексних статистичних коефіцієнтів для оцінки результатів соціально-економічного розвитку.
6. Індексний аналіз закономірностей соціально-економічного розвитку.
Від Шосткинського інституту Сум ДУ на науковій конференції виступив доцент кафедри економіки підприємств ШІ Сум ДУ Ю.Є. Павленко, який представив спільну наукову розробку (співавтори: Ю.Є. Павленко, доцент кафедри ЕП, к. т. н.; В.Л. Акуленко, професор кафедри ЕП, к.е.н. та О.Копєйко, студентка групи Е-81Ш ШІ СумДУ) «Дослідження умов перетворення Індустріального парку «Свема» в успішний інвестиційний проект». Доповідь мала назву «Моделювання умов успішності стартапу інвестиційного проекту «Індустріальний парк «Свема» і, як свідчать відгуки наукових колег з кафедри-організатора конференції ХУУП, зокрема, доктора економічних наук, завідувача кафедри Романа Омеляновича Кулинича та ін., викликала значну зацікавленість у середовищі науковців, що здійснюють дослідницько-статистичний моніторинг ділової та інвестиційної активності регіонів України.
Під час презентації проекту присутнім була запропонована низка наукових напрацювань, які стосувалися актуальності ефективного використання наявної промислової інфраструктури м. Шостки, виробничого та інтелектуального потенціалу підприємств, установ, науково-дослідних інститутів, навчальних закладів, що є фундаментом і рушійною силою розглянутого інвестиційного проекту. Головну увагу у виступі доповідач приділив дослідженню, класифікації та узагальненню основних ризиків і погроз успішному розвитку Індустріального парку «Свема», які гіпотетично можуть виявитися в процесі впровадження його в життя. Наголошено було також на конструктивному використанні зарубіжного досвіду з розробки подібних проектів (спеціальних інвестиційних кластерів, індустріально-технологічних утворень, технопарків, інноградів тощо), а також на необхідності системного врахування отриманих помилок та виявлених недоліків на цьому шляху. Окремо доповідачем від ШІ СумДУ були представлені власні методичні підходи, запропонована низка інструментальних засобів аналізу, оголошені конструктивні висновки за результатами проведеного дослідження та практичні рекомендації.
У цілому робота конференції проходила в атмосфера зацікавленості в поєднанні зусиль дослідників, новаторів та інноваторів окремих регіонів задля досягнення в масштабах країни вже відчутних населенням позитивних економічних зрушень під час реалізації важливих інноваційних, особливо венчурних, проектів. Більш того, відбулися локальні творчі контакти та тематичні спілкування, які в більшості випадків отримали цілком логічне завершення у вигляді планів подальшої наукової співпраці, договорів про наміри, про розробку спільних проектів.


 

Більше інформації в форматі PDF >>>

На сторінку кафедри ЕП >>>

На головну >>>

 

 

   

 

Розробка та оригінальний дизайн ШІ СумДУ.
Головна Структура Новини Студенти Курси Контакти