Центр Сьогодні
Як до нас вступити ?
Розклади
Студентам
 
 
 

Від НКП - до Центру заочної та дистанційної форм навчання

Від першовитоків до впевненого поступу і вагомих результатів

П'ятнадцятилітній відтинок часу можна розглядати по-різному. Для людини – це лише початок життя. Для організації чи установи – поважна дата, коли вже багато зроблено, створено певний імідж та заслужено авторитет. А от що ж таке 15 років для ЦЗДФН?
Передусім, це 15 чітких та змістовних кроків (етапів розвитку), які наближали Центр до його нинішнього статусу. Від найпростішої структурної одиниці до сучасного регіонального осередку знань, від навчально-консультаційного пункту Сум ДУ, факультету заочної форми навчання Шосткинського інституту до Центру заочної та дистанційної форм навчання пройдено непростий шлях з 1998 року. День за днем, сторінка за сторінкою писав щодень ЦЗДФН свою біографію. Нині статус Центру особливий. Серед структурних підрозділів Шосткинського інституту СумДУ він посідає чільне місце і є помітним явищем у інформаційно-освітньому середовищі.
ЦЗДФН знаний не лише у місті Шостці, а й далеко за його межами, бо за час своєї діяльності дав путівку в життя понад двом з половиною тисячам своїх вихованців. Для когось він став першою сходинкою в трудовій біографії, а для когось – успішним стартом професійного зростання. Напрацьовані кроки дали свої результати.

Стратегічна мета

Забезпечити сучасну якість навчання на основі збереження її фундаментальності та відповідності актуальним і перспективним потребам особистості, суспільства, держави.

Освітня концепція ЦЗДФН здійснюється в межах загальної стратегії Сумського державного університету IV рівня акредитації щодо вдосконалення підготовки фахівців, наближення якості навчального процесу до рівня державних вимог та світових стандартів (свідоцтво про атестацію ФД-П №191141 від 15.05.2000; ліцензія МОНУ: серія АВ №395899 від 29.07.2008; сертифікат про акредитацію РД-IV №197098 від 04.11.2008). Основний акцент в освітньому процесі робиться на формуванні у студентів системного набору компетенцій, які дозволять їм в подальшому вирішувати професійні проблеми будь-якого рівня складності, брати на себе рішення різноманітних суспільних задач та відповідати новим викликам часу.

Центр заочної та дистанційної форм навчання знаходиться за адресою:

41100, м. Шостка, Сумська обл., вул. Гагаріна, 1, к. 319-320.

 
 

 

 

 

 

ЦЕНТР ЗАОЧНОЇ ТА ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ


Навчання в Центрі заочної та дистанційної форм навчання – це найкраща можливість здобути вищу освіту та підвищити свою кваліфікацію без відриву від виробництва або іншої основної діяльності.
Центр заочної та дистанційної форм навчання був створений у грудні 2009 року на базі факультету заочної форми навчання, що взяв свій початок з навчально-консультаційного пункту (НКП) заочного факультету Сумського державного університету, який працював у м. Шостці ще з 1998 року. Нині Центр заочної та дистанційної форм навчання проводить організаційну роботу з підготовки студентів за освітньо-кваліфікаційними рівнями "бакалавр" та "спеціаліст" та з підвищення кваліфікації спеціалістів. Центр має достатній досвід надання якісних освітніх послуг, потужну матеріально-технічну базу, сучасне науково-методичне забезпечення навчального процесу.
Нині ЦЗДФН – найбільший структурний підрозділ ШІ СумДУ, у якому:
• сформовано кваліфікований викладацький колектив;
• оптимізована організаційна база навчального процесу;
• удосконалюються методики викладання базових дисциплін на основі інформаційних технологій;
• впроваджуються цікаві та корисні програми спеціальної і додаткової освіти. У Центрі заочної та дистанційної форм навчання Шосткинського інституту СумДУ можна отримати високоякісні освітні послуги за 7 спеціальностями.
Підготовка фахівців орієнтована на прогресивні сучасні підходи до організації та проведення навчального процесу з урахуванням вітчизняного та світового досвіду освіти згідно з вимогами Болонської декларації. Регулярні стажування викладачів у базовому університеті, планові підвищення кваліфікації, їхня постійна практична робота, використання в навчальному процесі кращих сучасних європейських педагогічних технологій забезпечують адекватність змісту підготовки студентів сучасним економічним реаліям, а також відповідність міжнародним вимогам до якості освіти. Система та цілеспрямованість підготовки фахівців відповідає сучасним і перспективним вимогам ринку праці. Викладачі використовують методику практичного консультування, вирішують завдання адаптації знань студентів до реальних потреб підприємств, організацій та установ.
Навчальні плани та робочі програми формуються за двома головними критеріями: перший – це попит ринку на фахівців відповідного профілю, а другий – прогнозування потреб у спеціалістах з урахуванням світових тенденцій розвитку економіки.
Освіта завжди має випереджати практику. Тому всі програми достатньо насичені і використовують найсучасніші методи як теоретичної, так і практичної підготовки. Динамічно здійснюється процес переходу викладачів до нового формату проведення лекційних занять із застосуванням мультимедійний засобів та елементів дистанційної форми навчання і спілкування в міжсесійний період.
ЦЗДФН забезпечує студентів підручниками, навчально-методичними матеріалами (паперовими та електронними), має місткий науково-бібліотечний комплекс, читальні зали, комп’ютерні класи, навчальні та науково-дослідні лабораторії.

Основні завдання ЦЗДФН:

1. Врахування вимог та запитів практики шляхом формування робочих програм, що базуються на основі міжнародного досвіду.
2. Орієнтація на глибоку фахову підготовку при збереженні високого рівня теоретичних знань.
3. Оволодіння сучасними методиками навчання, які дозволяють забезпечити гнучкість навчального процесу з точки зору місця і часу його проведення, вибору матеріалу, урахування індивідуальності та потреб студента.
4. Забезпечення чіткої практичної спрямованості навчання, підготовка сучасних управлінських кадрів, здатних творчо розв’язувати проблеми, що виникають у процесі діяльності компаній, фірм, організацій;

НАПРЯМИ ПІДГОТОВКИ ТА СПЕЦІАЛЬНОСТІ ЦЗДФН

Підготовка фахівців проводиться за такими освітніми напрямами:
• економіка
• фінанси, банківська справа та страхування
• менеджмент
• галузеве машинобудування
• автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
• хімічні технології та інженерія

Вступ на 2 та 3 курс за цими ж спеціальностями.

 

Дізнатися більше >>>

 


 

   

 

Керівництво центру:

1. Шевцова Тетяна Миколаївна - директор Центру заочної та дистанційної форм навчання

2. Романченко Анжела Миколаївна – фахівець Центру заочної та дистанційної форм навчання


Колектив Центру заочної та дистанційної форм навчання вирішує такі завдання : нормативні, організаційні, методичні, фінансові, кадрові, координаційні та комунікаційні, керуючись при цьому власними принципами щодо навчання студентів. Ось вони:

  • ВИ маєте можливість здобути класичну освіту за обраними спеціальностями;
  • ВИ отримуєте необхідну навчально-методичну літературу та інформацію;
  • ВАШ диплом та рівень здобутої освіти надасть Вам змогу вільного працевлаштування;
  • МИ координуємо науково-педагогічну і виховну діяльність 3-х кафедр ШІ СумДУ;
  • МИ навчаємо Вас самостійно учитись, думати і робити конструктивні висновки;
  • МИ забезпечуємо Вас якісними послугами високопрофесійних викладачів;
  • МИ поважаємо Вас і турбуємося про Вас.

 

Випуск бакалаврів та спеціалістів Центром заочної та дистанційної форм навчання


Фоторепортаж >>>

 

Центр заочної та дистанційної форм навчання запрошує !

 

 


© Розробка та оригінальний дизайн ШІ СумДУ.
При повному або частковому використанні (копіюванні) матеріалів посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на
http://shinst.sumdu.edu.ua обов'язкове.

Головна Структура Новини Студенти Контакти