Керівництво
Вчена рада
Факультети
Студентські спілки
Громадські організації
Структурні підрозділи
Інші
 
 

Наукова робота:


Міжнародна науково-практична конференція «Хімічна технологія: наука та виробництво» >>>

Науково-методична конференція «Освіта, наука та виробництво: розвиток та перспективи»


Інформація, щодо конференцій, які проводяться в інших науково-освітніх закладах

Наукові розробки ШІ Сум ДУ, що пропонуються до впровадження


1. Суміш знежирююча (методом занурення забрудненої, зокрема технічними маслами, металевої поверхні).
2. Суміш знежирююча (для протирання і розпилювання).
3. Універсальний технічний миючий засіб «УМЗ».
4. Засіб для зняття старої фарби.
5. Засіб для прання спецодягу і забруднених тканин.
6. «Емульсол» для механічних ріжучих верстатів.
7. Засіб для розконсервації вузлів і механізмів автомобілів та іншої техніки.
8. Очисник іржі.
9. Засіб для полегшення розкручування різьбових з'єднань.
10. Технічні та побутові незамерзаючі рідини.
11. Суміш для виготовлення ливарних стержнів і форм.
12. Мастило ливарних стержнів і форм.
13. Очисник накипу.
14. Антизапотівач скла.
15. Засіб для миття скла.
16. Засіб для чищення умивальників.

ПАТЕНТИ

1. Спосіб переробки фосфогіпсу, патент України 37134 від 25.11.2008
2. Суміш для виготовлення ливарних стрижнів, патент України 37162 від 26.01.2009
3. Спосіб одержування титан діоксиду, патент України 38965 від 26.01.2009
4. Комбінований перетворювач сонячної енергії, патент України 96615 від 25.11.2011
5. Комбінований перетворювач сонячної енергії, патент України 96616 від 25.11.2011
6. Комбінований перетворювач сонячної енергії, патент України 100978 від 25.02.2013
7. Полімерна композиція для геосинтетичного матеріалу, патент України 50750 від 25.06.2010
8. Автономнокеруюча космічна сонячна енергостанція Мар’їнських (АКСЕМ), патент України, 59308 від 10.05.2011
9. Спосіб виготовлення керамічних виробів з додаванням відходів хімічного виробництва , патент України 64790 від 25.11.2011
10. Спосіб підготовки баліститного пороху до аналізу, патент України 64861 від 25.11.2011
11. Спосіб нейтралізації кислих промислових відходів з використанням вторинних реагентів, патент України 67469 від 27.02.2012
12. Автономнокеруюча космічна сонячна енергостанція Мар’їнських, патент України 103354 від 10.10.2013
13. Спосіб переробки фосфогіпсу в гіпсове в'яжуче, патент України 68540 від 26.03.2012
14. Спосіб виготовлення керамічних виробів з додаванням нейтралізованих відходів, патент України 71114 від 10.07.2012
15. Вибуховий склад, патент України 68559 від 26.03.2012
16. Спосіб іммобілізації шкідливих відходів на основі фосфогіпсу, патент України 75038 від 26.11.2012
17. Спосіб аналізу баліститного пороху, патент України 75039 від 26.11.2012
18. Мінеральні добрива, які включають до складу водорозчинний співполімер, патент України 79378 від 25.04.2013
19. Піротехнічний безгазовий склад, патент України, патент України 78930 від 10.04.2013
20. Блок з’єднувальний безкапсюльний, патент України 81085 від 25.06.2013
21. Спосіб визначення водопроникності плівочних матеріалів (позитивне рішення про видачу патенту)
22. Промислова вибухова речовина (позитивне рішення про видачу патенту)
23. Пристрій для поштучного і групового відділення виробів від стопи , патент України 88546 від 25.03.2014
24. Спосіб оцінки екологічної безпеки піроксилінових порохів , патент України 81085 від 26.05.2014

 

 

 

НАУКОВА РОБОТА ,
ВЧЕНА РАДА ШОСТКИНСЬКОГО ІНСТИТУТУ СУМСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 • Кафедра ПОХВ Кафедра ПОХВ

Вчена рада Шосткинського інституту Сумського державного університету є колегіальним органом вищого навчального закладу. Рішення Вченої ради вводяться в дію рішенням директора Інституту, з окремих питань - ректором Сумського державного університету.

Шосткинський інститут Сумського державного університету запрошує до співробітництва >>>

Перелік науково-експериментального обладнання ШІСумДУ, що може бути використане для грантових, експертних та госпдоговірних робіт >>>

Шосткинський інститут Сум ДУ запрошує до співпраці за такими напрямами наукової діяльності:

 

КАФЕДРИ

НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1.

Хімічної технології високомолекулярних сполук

 • технологічні процеси отримання та переробки високомолекулярних сполук;
 • вибухові речовини та технології їх виробництва;
 • технологія альтернативних палив;
 • методи контролю процесу старіння полімерних матеріалів.

Секція процесів та обладнання хімічних виробництв кафедри хімічної технології високомолекулярних сполук

 • дослідження, розроблення та впровадження високоефективних апаратів та устаткування хіміко-технологічних процесів хімічної промисловості,

зокрема у таких сферах:
- виробництво вибухових матеріалів і боєприпасів;
- технологія хімічних виробництв;
- піротехніка та ініціюючі речовини;
- процеси та обладнання хімічних виробництв. 

2.

Системотехніки і інформаційних технологій 

 • створення мікропроцесорних систем керування технологічних процесів;
 • розробка інформаційно-пошукових  програмних комплексів на картографічній основі;
 • дослідження систем діагностики;  
 • дослідження та розробка нетрадиційних джерел енергії та технічне супроводження її видобутку.  

3.

Фундаментальних і загальнонаукових дисциплін

 • моніторинг екологічного стану міста;
 • розробки методів комплексного використання промислових відходів підприємств міста та області;
 • визначення оптимальних шляхів поліпшення екологічного стану   навколишнього середовища;
 • дослідження у сфері структури і властивостей тонких металевих плівок;
 • системний аналіз проблем формування духовної культури студентів технічних університетів;
 • вивчення та дослідження етичних норм у контексті філософії морального виховання студентів технічних спеціальностей;
 • методи формування духовної культури засобами позанавчальної діяльності;
 • новітні технології вивчення іноземної мови;
 • сучасні проблеми теорії та практики перекладу.

 

4.

Економіки та управління

 • дослідження економічної та соціальної ефективності інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств, а саме: 
  • дослідження еколого-економічної ефективності організації виробництва;
  •  дослідження основних чинників розвитку регіонів;
  •  дослідження теоретичних аспектів подолання кризових явищ з використанням засобів аналізу, формалізації,  моделювання та прогнозування можливих наслідків;
  • вивчення психологічного клімату в структурних підрозділах підприємств з метою підвищення продуктивності праці;
  • дослідження психологічних чинників та науково-методичних і організаційних аспектів підвищення кваліфікації працівників.

 

 

 

 

Впроваджені наукові розробки ШІ Сум ДУ

Розробка

Впровадження

1. 

Знежирююча суміш, що замінила чотирьоххлористий карбон.

КП «ШКЗ «Імпульс», м. Шостка

 

2. 

Удосконалення конструкції електродетонаторів запобіжних.

Технологія розділення спирто-водно-ацетонової суміші.

4. 

Дослідження та розробка ресурсозберігаючої технології переробки відходів виробництва ВАТ «Сумихімпром».

ВАТ «Сумихімпром», м. Суми

5. 

Лабораторні дослідження зразків шлакових відходів виробництва: кислоти гідролізної, фосфогіпсу, залізного купоросу одноводного.

6. 

Вимірювання фізико-хімічного складу хлорорганічних сполук і важких металів у шлаках, які надходять на переробку, та відходах, отриманих після їх знищення.

ТОВ «Елга», м. Шостка

7. 

Дослідження фізико-хімічних характеристик промислових ВВ-гранулітів К, емульсійних ЕК і полімерних ПК композицій.

ПП «Інтеграл плюс», м. Кривий Ріг

8. 

Розробка конструкторської документації на установки точної різки мінометних порохів.

ХКО ім. Г.І.Петровського,
м. Петровське Луганської обл.

9. 

Розробка конструкторської документації на прес таблетуючий.

10. 

Розробка пакетних програмних засобів (електронної бізнес-карти міста Шостки).

Виконавчий комітет Шосткинської міської ради

11. 

Обслуговування пакетних програмних засобів («Електронної бізнес-карти міста Шостки»).

12. 

Підготовка спеціалістів для роботи з пакетними програмними засобами («Електронна бізнес-карта міста Шостки»).

13. 

Розробка електронної карти екологічного стану території міста Шостки.

Управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Шосткинської міської ради

14. 

Розробка інформаційно-аналітичної системи моніторингу стану повітряного простору                   м. Шостки

Управління житлово-комунального господарства
Шосткинської міської ради

15. 

Завершено роботу зі створення технології і обладнання отримання гранульованих продуктів для Павлоградського хімічного заводу. Виготовлено основне обладнання і поставлено замовнику. Запуск виробництва планується на березень-квітень 2014 року.

Павлоградський хімічний завод

 

   

 

Склад Вченої ради:За посадою:

1. ТУГАЙ Наталія Олександрівна – директор ШІСумДУ.
2. ХУДОЛЕЙ Георгій Михайлович – зав.кафедри системотехніки і інформаційних технологій.
3. ЛУКАШОВ Володимир Костянтинович – професор, д.т.н., зав.кафедри хімічної технології високомолекулярних сполук.
4. ПРОЖОГА Ірина Валентинівна – к.е.н., зав.кафедри економіки та управління.
5. БОНДАР Наталія Юріївна – к.філол.н., в.о. зав.кафедри фундаментальних та загальнонаукових дисциплін.

Виборні представники, які представляють науково-педагогічних працівників інституту:

6. БУЛЛЕР Михайло Фридрихович – д.т.н., професор кафедри хімічної технології високомолекулярних сполук.
7. АКУЛЕНКО Віталій Лук’янович – к.е.н., професор кафедри економіки та управління.
8. БАНИШЕВСЬКИЙ Віктор Васильович – к.т.н., доцент кафедри хімічної технології високомолекулярних сполук.
9. ШЕВЦОВА Тетяна Миколаївна – к.т.н., викладач кафедри хімічної технології високомолекулярних сполук, директор Центру заочної та дистанційної форм навчання.
10. ТИМОФІЇВ Сергій Владиславович – к.х.н., ст. викладач кафедри хімічної технології високомолекулярних сполук.
11. ЗАКУСИЛО Роман Васильович – кандидат технічних наук, доцент кафедри хімічної технології високомолекулярних сполук, в.о. заступника директора з наукової роботи.
12. ПАВЛЕНКО Оксана В’ячеславівна – к.т.н., викладач кафедри хімічної технології високомолекулярних сполук.
13. ПРИГАРА Ірина Олександрівна – к.е.н., ст. викладач кафедри економіки та управління.
14. АНДРУСЕНКО Олександр Олександрович – к.т.н., викладач кафедри системотехніки і інформаційних технологій.

Виборні представники, які представляють інших працівників інституту:

15. СОРОКА Тетяна Іванівна – директор Хіміко-технологічного коледжу ім. І.Кожедуба ШІСумДУ.
16. ФРОЛОВА Наталія Валеріївна – директор відокремленого структурного підрозділу «Шосткинський професійний ліцей Сумського державного університету».

Керівники органів студентського самоврядування інституту, наукового товариства студентів (слухачів), аспірантів, докторантів та молодих вчених інституту:

17. РОМАНЧЕНКО Анжела Миколаївна – голова наукового товариства студентів (слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених ШІСумДУ.
18. Сачко Ольга – голова студентської ради, студентка групи Е-41ш.
19. Сердюк Іван – студент групи СУ – 41ш.


Нині в ШІ СумДУ працює 78 % викладачів,які мають науковий ступінь доктора чи кандидата наук.Серед науковців інституту відомі в нашому місті люди з великим досвідом винахідницької роботи.

Лукашов Володимир Костянтинович - доктор технічних наук
професор

Буллер Михайло Фридрихович - доктор технічних наук,професор

Банишевський Віктор Васильович - кандидат технічних наук

Мар’їнських Юрій Михайлович - кандидат педагогічних наук

 

 


© Розробка та оригінальний дизайн ШІ СумДУ.
При повному або частковому використанні (копіюванні) матеріалів посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на
http://shinst.sumdu.edu.ua обов'язкове.

Головна Новини Студенти Курси Контакти