Студінформ
Студрада
Заходи
Дозвілля
Спорт

 

 

Закон України "Про Вищу Освіту".

Стаття 54. Права осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах

1. Особи, які навчаються у вищих навчальних закладах, мають право на:
- вибір форми навчання;
- безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту;
- трудову діяльність у позанавчальний час;
- додаткову оплачувану відпустку у зв'язку з навчанням за основним місцем роботи, скорочений робочий час та інші пільги, передбачені законодавством для осіб, які
поєднують роботу з навчанням;
- користування навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою базою вищого навчального закладу;
- участь у науково-дослідних, дослідно-конструкторських роботах, конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах, представлення своїх робіт для публікацій;
- участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту,
- оздоровлення;
- надання пропозицій щодо умов і розмірів плати за навчання;
- участь у об'єднаннях громадян;
- обрання навчальних дисциплін за спеціальністю в межах, передбачених освітньо-професійною програмою підготовки та робочим навчальним планом;
участь у формуванні індивідуального навчального плану;
- моральне та (або) матеріальне заохочення за успіхи у навчанні та активну участь у науково-дослідній роботі;
- захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства;
- безкоштовне користування у вищих навчальних закладах бібліотеками, інформаційними фондами, послугами навчальних, наукових, медичних та інших підрозділів вищого навчального закладу;
- канікулярну відпустку тривалістю не менше ніж вісім календарних тижнів.

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Студентський комітет ШІСумДУ створений за ініціативою молоді шляхом проведення прозорих альтернативних виборів і є справжньою командою лідерів самоврядування. Це допомагає виховувати вміння молоді працювати в команді, виявляти свої організаторські здібності та розвивати лідерські та професійні навички.

В Шосткинському інституті відбулась звітна конференція органів студентського самоврядування ...

Дізнатися більше >>>

У Шосткинському інституті зібралися представники студентського самоврядування Сумського державного університету та Конотопського інституту. Мета зустрічі активістів трьох вузів - спільна співпраця, обмін ідеями та пропозиціями ...

Дізнатися більше >>>

1

У Сумах відбувся дводенний семінар "Участь студентів у забезпеченні якості вищої освіти", у якому взяли участь і наші студенти - представники студентського самоврядування Ярослава Гербей (гр. СУ-11Ш) та Iван Сердюк (гр. СУ-41Ш)...

Дізнатися більше >>>

1

Представники студентського самоврядування Шосткинського інституту взяли участь у роботі конференції, що пройшла на базі СумДУ. Студенти обговорювали звіт про роботу студентського самоврядування університету за період 2013-2015 рр ...

Дізнатися більше >>>

1

Студентське самоврядування - це спосіб організації життя студентського колективу, який реалізується у залученні всіх його членів до планування, організації, контролю і підбиття підсумків навчальної у суспільно корисної праці. Основна мета самоврядування - виховувати у молоді активну життєву позицію, готувати до дійової участі в демократичному управлінні суспільством.

Самоврядування сприяє:

виробленню в студентів організаторських навичок, розвитку їхньої соціальної активності;

вихованню у студентів вміння співпрацювати на принципах рівності, гласності, відкритості;

формування у студентів таких якостей, як:

- відповідальність за доручену справу, колектив,
- принциповість - уміння критикувати і належним чином сприймати критику, давати об'єктивну оцінку власним вчинкам і вчинкам людей, що оточують,
- самостійність, готовність залежно від конкретних умов знаходити правильні рішення, долати труднощі,
- ініціативність, уміння вносити в будь-яку справу свої зусилля, думки, пропозиції,

- створенню умов самоактуалізації особистості.

 


Студентське самоврядування має на меті через широко розвинену систему своїх органів залучити студентів у різноманітну, глибоко змістовну діяльність колективу, суспільства. Важливий принцип студентського самоврядування "Самі вирішили - самі зробили - самі відповідаємо".

 

 

 


 

   

 

Склад студентської ради :

1. Студентський директор – Гербей Ярослава, гр СУ-11Ш.

2. Заступник студентського директора – Бензик Юлія, гр СУ-41Ш.

3. Заввідділом наукової роботи – Матвієвський Олексій, гр. Е-41Ш.

4. Заввідділом навчально-організаційної роботи – Бельченко Олексій, гр. СУ-31Ш.

5. Заввідділом виховної роботи – Наумова Поліна, ХТ-41Ш

6. Заввідділом культурно-масової роботи – Барсукова Марина, гр. ХТ-21Ш.

7. Заввідділом спортивно-масової роботи – Лузік Роман, гр. СУ-21Ш.

8. Заввідділом волонтерської роботи – Гудовська Аліна, ХМ-41Ш

9. Заввідділом інформаційної роботи – Фролов Ростислав, гр. ХТ-41Ш.

10.Заввідділом профорієнтаційної роботи – Сердюк Іван, гр. СУ-41Ш.

 

 

 

 

 


© Розробка та WEB - дизайн ШІ СумДУ.
При повному або частковому використанні (копіюванні) матеріалів посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на
http://shinst.sumdu.edu.ua обов'язкове.

Головна Структура Новини Курси Контакти