Керівництво
Вчена рада
Факультети
Студентські спілки
Громадські організації
Структурні підрозділи
Інші
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Мозок Євген Миколайович

 

Асистент кафедри СІТ, аспірант секція КСУ кафедри КН СумДУ.

 

 

Освіта:

2008-2013 роки – Шосткинський інститут СумДУ, факультет денної форми навчання, кафедра системотехніки і інформаційних технологій.
2014 – 2017 роки – очна аспірантура при кафедрі комп’ютерних наук Сумського державного університету.

Досвід роботи:
З 2014 року – асистент кафедри системотехніки та інформаційних технологій ШІСумДУ. Викладач дисциплін «Проектування пристроїв та систем управління», «Методи створення інформаційно-телекомунікаційних систем», «Комп’ютерні мережі», «Комп’ютерна графіка».

Наукові інтереси:
- математичне моделювання та оптимізація процесів теплообробки;
- розробка мікроконтролерних пристроїв.

Основні наукові праці:
Опубліковано 12 наукових праць, у тому числі 2 статті, видано в співавторстві 3 методичні розробки.
1. Мозок, Є.М. Апаратно програмний комплекс оцінки теплового поля [Текст] / Г.В. Кулінченко, Є.М. Мозок // Вісник НТУ «ХПІ». Серія:Інформатика та моделювання. – 2015. – № 33 (1142). – С. 98 – 107.
2. G.Kulinchenko, E.Mozok. (2016). The study of thermal field of a nobject represented in the basis of green functions. Eastern-European Journa lof Enterprise Technologies. 5/5(83) – 4-8.
3. Мозок Є. М. Структура системи підтримки прийняття рішень при термообробці / Є. М. Мозок, Г. В. Кулінченко. // ХІІI Міжнародна конференція КУСС-2016. – 2016.

Методичні розробки:
1. Кулінченко Г.В. Мозок Є.М. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт дисципліни «Проектування пристроїв і систем управління». Напрям підготовки 6.050201 – «Системна інженерія». Суми: СумДУ, 2015-60с.
2. Кулінченко Г.В. Мозок Є.М. Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з дисципліни «Проектування пристроїв і систем управління». Напрям підготовки 6.050201. Суми: СумДУ. 2016.
3. Кулінченко Г.В. Мозок Є.М. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи на тему «Розроблення пристроїв вводу/виводу в МПС» з дисципліни «Мікропроцесорні пристрої і системи». Напрям підготовки 6.050201 – «Системна інженерія». Суми: СумДУ, 2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Професорсько-викладацький склад кафедри:

повернутися назад >>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розробка та оригінальний дизайн ШІ СумДУ.
Головна Новини Студенти Курси Контакти