Керівництво
Вчена рада
Факультети
Студентські спілки
Громадські організації
Структурні підрозділи
Інші
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Закусило Роман Васильович

 

кандидат технічних наук, доцент кафедри хімічної технології високомолекулярних сполук, в.о. заступника директора з наукової роботи

 

 

Закінчив Український державний хіміко-технологічний університет у м. Дніпропетровську. У 2010 році захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук (за спеціальністю 05.02.01 – «Матеріалознавство» в Інституті надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля Національної академії наук України в м. Києві, науковий керівник – д.т.н. Пащенко Є.О.).
Працював у Шосткинському науково-дослідному інституті хімічних продуктів, з 2011 року - у Шосткинському інституті Сумського державного університету на кафедрі ХТВМС.

Напрям наукових інтересів:

 • термодинамічні процеси та енерготехнологія;
 • фізичні і хімічні процеси вибуху;
 • технологія конструкційних матеріалів;
 • полімерне і вибухове матеріалознавство та кристалографія;
 • фізичні процеси функціонування машин та механізмів;
 • технологія вибухових речовин та засобів ініціювання.

Автор і співавтор 39 наукових робіт (8 патентів).

Наукові роботи за останні 3 роки:

  • В.С. Прокопенко, І.В. Косьмін, А.В. Прокопенко, В.В. Банішевський, Р.В.Закусило, А.А. Желтоножко. Спосіб уповільненого підривання зарядів вибухової речовини, система ініцію­вання зарядів вибухової речовини та пристрій-провідник силового ініціювального імпульсу (варіанти) // Патент на винахід UA № 82683 C2. Україна, МПК F42D 1/02 (2007.01), F42D 3/02 (2007.01). Заявлено 01.2007; Опубл. 12.05.2008, Бюл. № 5. - 10 с.
  • Закусило Р.В., Пащенко Є.О. Особенности применения сополимера сарлин в полимерной композиции детонирующего волновод // ВІСНИК Кременчуцького державного політехнічного університету. – Кременчук: КДПУ, 2009. – Вип. 9/2009. - С. 82-85.
  • Закусило Р.В., Пащенко Є.О. Получение высокодисперсных кристаллов октогена для детонирующих волноводов // Вісник Національного технічного університету України ХПІ. – Харків: НТУУ ХПІ. - № 25. –2009. - С. 37-41.
  • Закусило Р.В. Закономерности влияния состава и способа получения взрывчатой композиции и полимерного носителя на свойства детонирующего волновода // Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук. – Шостка, 2010.
  • Закусило Р.В. Основи побудови вибухобезпечних технологічних процесів виробництва вибухових матеріалів і засобів їх ініціювання // Збірник тез 1-ої Всеукраїнської науково-технічної конференції «Хімічна технологія наука та виробництво». – Шостка, 2011. – С.11.

   

 

 

 

   

 

ПОХВ Професорсько-викладацький склад кафедри:

повернутися назад >>>

 

 

 

 

 

 

 

 

Розробка та оригінальний дизайн ШІ СумДУ.
Головна Новини Студенти Курси Контакти