Керівництво
Вчена рада
Факультети
Студентські спілки
Громадські організації
Структурні підрозділи
Інші
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Онда Віта Іванівна

 

викладач, кандидат технічних наук

 

 

 


У 2008 році закінчила Шосткинський інститут СумДУ за спеціальністю «Хімічна технологія високомолекулярних сполук» та отримала диплом інженера хіміка-технолога з відзнакою.
З 2009 по 2012 рік навчалася в аспірантурі денної форми навчання Шосткинського інституту СумДУ на кафедрі хімічної технології високомолекулярних сполук.
У 2013 р. захистила кандидатську дисертацію в Спеціалізованій вченій раді Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара за спеціальністю 05.17.07 Хімічна технологія палива і пальномастильних матеріалів та отримала вчене звання кандидата технічних наук.

Викладає навчальні дисципліни:
1. Основи інноватики.
2. Внутрішня балістика.
3. Основи органічного синтезу.
4. Чинники успішного працевлаштування.
5. Обладнання установок регенерації та утилізації вторинних ресурсів.
6. Процеси та апарати хімічних виробництв.

Публікації:
1. Исследование технологического процесса утилизации устаревших порохов лаковым способом / Лукашев В.К., Шаров Б.И., Старикова Т.Н., Онда В.И. // Щоквартальний науково-практичний журнал «Інтегровані технології та енергозбереження». – 2010. – № 4. – С.
2. Стуктурно-плотностные характеристики нитратов целлюлозы, гранулированных лаковым способом / Лукашев В.К., Старикова Т.Н., Онда В.И. // Вісник СумДУ, серія Технічні науки. – 2010. – №3. – С. 116-124.
3. Влияние типа мешалки на гранулообразование нитратов целлюлозы при гранулировании лаковым способом / В. К. Лукашев, Т.Н. Старикова, В.И. Онда / Вісник СумДУ. Технічні науки. – 2011. ? №1. – С. 62-69.
4. Эфиры целлюлозы. Влияние гидродинамического режима на гранулообразование и размер гранул при лаковом способе гранулирования / В.К. Лукашев, Т.Н. Старикова, В.И. Онда / Науково-виробничий журнал «Хімічна промисловість України». – 2011. – №6(107).
5. Кинетика поверхностного насыщения пластификатором гранулированных нитратов целлюлозы / Лукашев В.К., Онда В.И., Веренич А.А. // Вісник СумДУ. Технічні науки. – 2012. ? № 1. – С.13?17.
6. Насыщение камфорой нитратцеллюлозных гранул, изготовленных лаковым способом / Лукашев В.К., Онда В.И. // Пластические массы. – 2012. ? № 6. ? С.43?46.
7. Підвищення енергетики піроксилінового пороху насиченням активним пластифікатором / Лукашов В.К., Буллер М.Ф., Ярманова С.П., Онда В.І., Веренич О.О. // Збірник наукових праць ЦНДІ ОВТ ЗС України. – 2012. ? №4. – С.27?33.
8. Закономірності горіння флегматизованого піроксилінового пороху, гранульованого лаковим способом / Лукашов В.К., Онда В.І., Шевцова Т.М., Пічкурова Н.Є. // Збірник наукових праць ЦНДІ ОВТ ЗС України. – 2013. ? №4. – С.7?14.
9. Гранулирование и насыщение нитратов целлюлозы. Физико-химические и технологические закономерности / Лукашев В.К., Старикова Т.Н., Онда В.И. – Saarbruken: LAPLAMBERT Academic Publishing, 2013 – 140c.
10. Пат. 79378 Україна, МПК C08F 220/06 (2006.01). Мінеральні добрива, які включають до складу водорозчинний співполімер / Никонов Є.М., Акуленко В.Л., Пепеляєв І.О., Лукашов В.К., Онда В.І., Шаров Б.І., Лисенко Л.В., Вовк Т.М.; заявник та патентовласник Шосткинський інститут Сумського державного університету – № 2012 10160; заявл. 27.08.2012; опубл. 25.04.2013, Бюл.№8.
11. Деклараційний патент 49 Україна, Спосіб модифікації піроксилінового пороху / Лукашов В.К., Онда В.І., Веренич О.О.; заявник та патентовласник Шосткинський інститут Сумського державного університету – № 2012 13169; заявл. 19.11.2012; опубл. 9.12.2013.
12. Исследование структурно-плотностных характеристик нитратов целлюлозы, гранулируемых лаковым способом: тези доповідей ХII Укр. конф. з високомолекулярних сполук [«ВМС-2010»], (Київ, 18-21 жовтня 2010 р.). – Київ., 2010. – С. 49.
13. Гидродинамические условия диспергирования растворов нитратов целлюлоз в водной среде: тези доповідей V Міжнар. науково-технічної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених [«Хімія та сучасні технології»], (Дніпропетровськ, 20-22 квітня 2011р.). – Дніпропетровськ., 2011. – С. 262.
14. Сорбція камфори із спиртових розчинів нітратами целюлози, гранульованих лаковим способом: збірник наукових праць ХІІІ наукової конф. [«Львівські хімічні читання ? 2011»], (Львів, 28 травня – 1 червня 2011 р.). – Львів., 2011. – С.У54.
15. Поверхностное ингибирование гранулированных нитратов целлюлозы: збірник тез доповідей I Всеукр. науково-технічна конф. [«Хімічна технологія: наука та виробництво»], (Шостка, 7-9 листопада 2011 р.). – Шостка., 2011. – С. 35.
16. Закономерности образования зоны насыщения в гранулах нитратов целюлозы при обработке их пластификаторами: збірка матеріалів VI науково-технічної WEB-конференції [«Композиційні матеріали»], (Київ, березень-квітень 2012 р.). – Київ., 2012. – С. 128-130.
17. Влияние структуры нитратцеллюлозных гранул на поверхностное насыщение их пластификатором: збірка тез доповідей IV Міжнар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених з хімії та хімічної технології, (Київ, 4-6 квітня 2012 р.). – Київ., 2012. – С. 93.
18. Насыщение нитратов целлюлозы, гранулированных лаковым способом, активным пластификатором: збірка тез доповідей I Міжнар. науково-технічна конф. [«Хімічна технологія: наука та виробництво»], (Шостка, 7-9 листопада 2012 р.). – Шостка., 2012. – С. 35.
19. Емульсійний спосіб насичення нітрат целюлозних гранул пластифікатором: збірник наукових праць ХІV наукової конф. [«Львівські хімічні читання - 2013»], (Львів, 26 -29 травня 2013 р.). – Львів., 2013. – С.У92.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Професорсько-викладацький склад кафедри:

повернутися назад >>>


 

 

 

 

 

 

 


© Розробка та Web - дизайн ШІ СумДУ.
При повному або частковому використанні (копіюванні) матеріалів посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на
http://shinst.sumdu.edu.ua обов'язкове.

Головна Новини Студенти Курси Контакти