Головна Новини Студенти Курси Контакти

 

Керівництво
Вчена рада
Факультети
Студентські спілки
Громадські організації
Структурні підрозділи
Інші
 

 

Кафедра ЕУ - викладачі

 


НОВИКОВА ІННА ВОЛОДИМИРІВНА

кандидат економічних наук, старший викладач


Навчальні дисциплiни:
- економічний аналіз;
- внутрішній економічний механізм підприємства;
- економіка й організація інноваційної діяльності;
- обґрунтування господарських рішень;
- основи зовнішньоекономічної діяльності.

Науковi iнтереси: вартісно-орієнтоване управління підприємством.

Основні наукові праці :

1. Новикова И.В. Рациональное использование ресурсов – необходимое условие эффективного развития производства / И.В.Новикова // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничого транспорту імені академіка В.Лазаряна. – 2008. - № 24. – С. 108-112.
2. Новикова І.В. Управління ресурсозбереженням у регіоні / І.В.Новикова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. - № 5. – С. 107-111.
3. Новикова І. В. Аналіз взаємозв’язку показників економічної та природоохоронної діяльності галузей / І. В. Новикова, М. Кривущенко // Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління. Серія «Економіка». – 2011. – № 1. – С. 26–33. Особистий внесок – оцінка показників економічної та природоохоронної діяльності галузей.
4. Новикова І. В. Стратегічна цінність як основа оцінки ефективності інвестиційної діяльності / І. В. Новикова // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. – 2011. – № 4. – С. 103–111.
5. Новикова І. В. Аналіз теоретичних підходів до управління інвестиційною діяльністю підприємства / В. Л. Акуленко, І. В. Новикова // Вісник Сумського державного університету. Серія «Економіка». – 2012. – № 3. – С. 66–73. Особистий внесок – обґрунтування переваг застосування вартісного підходу в управлінні.
6. Новикова І. В. Управління інвестиціями на основі реальних опціонів / І.В. Новикова // Інноваційна економіка. – 2012. – № 6. – С. 174–178.
7. Новикова І. В. Теоретичні основи вартісно-орієнтованого управління інвестиційною діяльністю підприємства / І. В. Новикова // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. – 2012. – № 3(19). – С. 106–116.
8. Новикова І. В. Концепції вартісно-орієнтованого управління інвестиціями: аналіз суперечностей та переваг / І. В. Новикова // Бізнес-інформ. – 2012 – № 10. – С.84–88.
9. Новикова І. В. Вартісні та часові параметри управління стратегічними інвестиціями підприємства / І. В. Новикова // Ефективна економіка [Електронний ресурс]. – 2012. – № 11. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/ index.php?operation=1&iid=1548

Навчально-методична література
1. Новикова І.В. Конспект лекцій з дисципліни «Внутрішній економічний механізм підприємства» . – Суми: Видавництво СумДУ. – 2009. – 186с.
2. Робоча програма та методичні вказівки для виконання практичних завдань з курсу «Страхування» для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання / Укладач І.В. Новикова. – Суми: Видавництво СумДУ, 2009 - 166с.
3. Методичні вказівки для організації самостійної роботи з дисципліни «Обгрунтування господарських рішень та оцінка ризиків» для студентів спеціальності 6.050107 «Економіка підприємств» денної та заочної форм навчання / Укладач І.В.Новикова. – Суми: Видавництво СумДУ, 2010 – 30с.

Матеріали наукових конференцій
1. Новикова І. В. Особливості формування інноваційної моделі розвитку економіки України / І. В. Новикова // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Особливості функціонування національних фінансових систем в умовах поглиблення глобалізаційних процесів». 17-21 лютого 2010. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2010. – С. 107–111.
2. Новикова І. В. Аналіз взаємозв’язку показників економічної та природоохоронної діяльності галузей / І. В. Новикова // Матеріали Восьмої міжнародної науково-практичної конференції «Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації». 24–25 лютого 2011. – Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр "Економічна думка ТНЕУ", 2011. – С. 285–287.
3. Новикова І. В. Процесний підхід в управлінні інвестиційною діяльністю підприємства / І.В. Новикова // Матеріали Міжнародної наукової конференції студентів і молодих вчених «Столипінські читання». 27–28 вересня 2011. – Севастополь : РА «Телескоп», 2011. – С. 258 – 259.
4. Новикова І. В. Аналіз інвестиційних процесів у машинобудуванні в Україні / І. В. Новикова // Тези ІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Економіка та менеджмент : перспективи розвитку". 22–24 червня 2012. – Суми : Сумський державний університет, 2012. – С. 84–85.
5. Новикова І. В. Вартісні критерії класифікації інвестицій / В. Л. Акуленко, І. В. Новикова // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики». 18–19 жовтня 2012. – Одеса: Видавництво «Атлант», 2012. – С. 120-122. Особистий внесок – визначення науково-методичних завдань для формування системи вартісно-орієнтованого управління інвестиційною діяльністю підприємства.
6. Новикова І. В. Період конкурентних переваг як інструмент управління інвестиційною діяльністю підприємства / І. В. Новикова // Матеріали І Міжнародної наукової конференції «Сталий розвиток підприємств, регіонів, країн». – Дніпропетровськ: ДВНЗ «Національний гірничий університет» 5 – 7 листопада 2012. – С. 67–69.
7. Новикова И.В. Проблемы экологизации экономики в Украине / И.В.Новикова // Матеріали сьомої міжнародної науково-практичної конференції «Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації». 25-26 лютого 2010. – Тернопіль: Видавництво ТНЕУ «Економічна думка ТНЕУ», 2010. – С. 346-347.
8. Новикова І.В. Організація управління ресурсозбереження в регіоні / І.В.Новикова // ІІІ науково-практичний семінар з міжнародною участю «Проблеми розбудови митної системи в інтересах економічної безпеки України». 26-28 листопада 2009. – Тернопіль: Видавничий центр «Вектор», 2009. – С. 120-123.

Iншi обов’язки: куратор групи.
Консультації: середа з 13-00 до 15-00

Повернутися назад >>>

 

 

   

 

Повернутися назад >>>

 

 


© Розробка та Web - дизайн ШІ СумДУ.
При повному або частковому використанні (копіюванні) матеріалів посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на
http://shinst.sumdu.edu.ua обов'язкове.