Головна Новини Студенти Курси Контакти

 

Керівництво
Вчена рада
Факультети
Студентські спілки
Громадські організації
Структурні підрозділи
Інші
 

 

Кафедра ЕУ - викладачі

 


АКУЛЕНКО ВІТАЛІЙ ЛУК'ЯНОВИЧ

ПРОФЕСОР КАФЕДРИ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ,

КАНДИДАТ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК


Науковi iнтереси:
- управлінська діяльність;
- еколого-економічна діяльність;
- економіка підприємства (промисловості).

Навчальні дисциплiни:

- управління персоналом;
- регіональна економіка.


Список наукових праць

1

Національний освітній простір: із минулого у майбутнє (тези)

Матеріали міжнародної наукової конференції «Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій», Суми, 2008.

С. 177–181.

Павленко Ю.Є.

2

Сернокислотная переработка титаносодержащих шламов производства двуокиси титана (тези)

Збірник матеріалів IV Української науково-технічної конференції з технології неорганічних речовин «Сучасні проблеми технології неорганічних речовин», ДДТУ, м. Дніпродзержинськ, 2008.

С. 229–230.

Мараховська О.Ю., Пепеляєв І.О.

3

Тіньова економіка – латентний чинник дестабілізації розвитку українського суспільства (стаття)

Збірник наукових праць «Статистична оцінка соціально-економічного розвитку» Всеукраїнської науково-практичної конференції, Хмельницький, 2008.

С. 16–26.

Павленко Ю.Є.

4

Порівняння ефективності застосування методів регресії та статистичних рівнянь залежності в аналізі взаємозв’язку економічних явищ (стаття)

Збірник наукових праць «Моделювання та інформаційні системи в економіці». – № 77, 2008. – Київ.

С.171–179.

Павленко Ю.Є.

5

Реструктуризація підприємства в контексті забезпечення економічної безпеки (стаття)

Тематичний збірник наукових праць «Торгівля та ринок». – Випуск 26, Том 1, 2008. – Донецьк.

С.240–247.

Мамчук І.В.

6

Врахування та аналіз природоохоронних витрат процесу реструктуризації еколого-шкідливих підприємств (тези)

ІV міжнародна науково-практична конференція «Управління підприємством: проблеми та шляхи їх вирішення», м. Севастополь– 2009.

С.34–37.

Мамчук І.В.

7

Екологічна реструктуризація з елементами екологічного менеджменту (стаття)

Вісник СумДУ, Серія Економіка № 1. – 2009

С.52–59.

Мамчук І.В.

8

Екологічний менеджмент в контексті забезпечення екологічної безпеки підприємства (стаття)

Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – том 1. – № 5. – 2009

С. 16–26.

Мамчук І.В.

9

Фінансова підтримка економіки в кризових умовах: ефективність використання чинників (стаття)

Статистична оцінка соціально-економічного розвитку. – Хмельницький – 2009.

С.64–67.

Павленко Ю.Є., Євдокименко Ю., Мороз О.

10

Солнечные энергостанции космического базирования – одно из направлений энергетики устойчивого развития (стаття)

Збірник наукових праць «Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України». – Спеціальний випуск, 2010. – Київ.

С.185–187.

Мар’їнськихЮ.М., Пепеляєв І.О.

11

К вопросу о создании коммерческого варианта боеприпаса с применением № 8-технологии (стаття)

Науково-практичний журнал «Праці Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», 2010. – Харків.

С. 91-97

Нелаєв В.П., Пепеляєв І.О.

12

Еколого-інноваційна реструктуризація в інноваційно-інвестиційній моделі забезпечення сталого розвитку національної економіки (тези)

ІІІ міжнародна науково-практична конференція «Особливості функціонування національних фінансових систем в умовах поглиблення глобалізаційних процесів», 2010. – Київ.

С. 30-34.

Мамчук І.В.

13

Організаційно-економчіний механзім забезпечення екологічної безпеки підприємств (тези)

VІІІ міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації», 2011. – Тернопіль.

С. 227-228.

Мамчук І.В.

14

Аналіз теоретичних підходів до управління інвестиційною діяльністю підприємства

Вісник Сумського державного університету. Серія «Економіка», 2012. – Суми.

С. 66–73.

Новикова І. В.

15

Вартісні критерії класифікації інвестицій

Міжнародна науково-практична конференція «Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики», 2012. – Одеса.

С. 120-122.

Новикова І. В.Консультації: четвер 13-30 --- 15-00

Повернутися назад >>>

 

 

   

 

Повернутися назад >>>

 

 


© Розробка та Web - дизайн ШІ СумДУ.
При повному або частковому використанні (копіюванні) матеріалів посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на
http://shinst.sumdu.edu.ua обов'язкове.