Головна Новини Студенти Курси Контакти

 

Керівництво
Вчена рада
Факультети
Студентські спілки
Громадські організації
Структурні підрозділи
Інші
 

 

Кафедра економіки та управління

 

Перелік дисциплін кафедри економіки та управління

Аудит
Банківська система
Бізнес комукації
Бізнес планування інноваційних проектів
Бухгалтерський облік
Бухгалтерський облік І
Бухгалтерський облік ІІ
Бюджетна система
Введення в менеджмент
Внутрішній економічний механізм підприємств
Глобальні економічні проблеми сучасності
Гроші та кредит
Грошово-кредитна політика центрального банку
Державне та регіональне управління
Екологічна економіка
Економетрика
Економіка і бізнес Економіка і організація виробництва
Економіка і організація інноваційної діяльності
Економіка і фінанси підприємства
Економіка інвестиційних процесів на підприємстві
Економіка підприємства
Економіка праці і соціально-трудові відносини
Економіка природокористування
Економіка та організація діяльності об'єднань підприємств
Економіка та організація інноваційної діяльності
Економіка, організація та управління хімічних підприємств
Економічна діагностика
Економічна теорія
Економічне обгрунтування технологічних процесів
Економічне управління підприємством
Економічний аналіз
Економічні відносини посередницької діяльності
Етика ділового спілкування
Ефективність економічних систем
Зовнішньоекономічна діяльність
Інвестиційна діяльність підприємства
Інвестиційний аналіз
Інвестування
Інформаційна еконмоіка
Інформаційна економіка
Інформаційні сист в менедж
Інформаційні системи і техн у фінансах
Історія економіки та економічної думки
Казначейська справа
Контролінг
Корпоративне управління
Логістика
Маркетинг
Менеджмент
Менеджмент витрат
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Менеджмент у виробництві
Методи ефективного управління економічними системами
Методи прийняття управлінських рішень
Міжнародна фінансова звітність
Міжнародні економічні відносини
Міжнародно-фінансова звітність
Мікро- та макроекономіка
Місцеві фінанси
Моделювання та прогнозування соціально-економічного розвитку
Мотиваційний механізм підприємства
Обгрунтування госп рішень
Обгрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків
Облік і аудит
Операційний менеджмент
Оптимізаційні методи та моделі
Організація виробництва
Організація промислового виробництва
Основи інвестиційної діяльності
Основи підприємництва
Основи теорії систем і системного аналізу
Основи функціонування та ефективності економічних систем
Офіс-менеджмент
Оцінка активів фірми
Планування діяльності підприємства
Планування і контроль на підприємстві
Податкова система
Потенціал і розвиток підприємства
Правове середовище бізнесу
Практикум з діагностики економічного стану підприємства (тренінг)
Проектний аналіз
Психологія управління
Публічні фінанси
Регіональний розвиток соціально-економічних систем
Самоменеджмент
Статистика
Стратегічне управління
Стратегічне управління підприємством
Стратегія підприємства
Страхування
Теорія економічного аналізу
Теорія організації
Торгівля фінансовими активами
Тренінг
Управління витратами підприємства
Управління іноваціями
Управління корпоративними відносинами
Управління персоналом
Управління потенціалом підприємства
Управління проектами
Управління якістю і сертифікація продукції
Фінанси
Фінанси підприємств
Фінансова діяльність суб'єктів господарювання
Фінансовий аналіз
Фінансовий ринок
Фінансовоекономічні розрахунки
Формуванння ефективної команди
Ціноутворення
 

Повернутися назад >>>

 

 

   

 

Колектив кафедри економіки та управління ефективно реалізує сучасну модель освітньої діяльності, спрямовану на підвищення якості освіти, фінансову та інформаційну підтримку талановитої, допитливої молоді, залучення студентів до науково-дослідної діяльності, творчого пошуку. Саме тут створена атмосфера зацікавленості в навчанні, дослідницької жаги й пізнання, віри у свої сили в досягненні мети; для кожного студента віднайдена ситуація успіху; розбуджена ініціативність, почуття гордості і власної гідності.
Цьому сприяє самостійна науково-дослідна діяльність студентів («пошукова самоосвіта»), яка є цінною творчою складовою сучасної вищої освіти.
Кафедра ЕУ пропонує низку наукових напрацювань, які стосуються ефективного використання наявної промислової інфраструктури м. Шостки, виробничого та інтелектуального потенціалу підприємств, установ, науково-дослідних інститутів, навчальних закладів для розвитку Індустріального парку «Свема», проект якого впроваджується в життя в нашому місті.

 

 


© Розробка та Web - дизайн ШІ СумДУ.
При повному або частковому використанні (копіюванні) матеріалів посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на
http://shinst.sumdu.edu.ua обов'язкове.