Головна Новини Студенти Курси Контакти

 

Керівництво
Вчена рада
Факультети
Студентські спілки
Громадські організації
Структурні підрозділи
Інші
 

 

Кафедра економіки та управління

 

Спеціальність «Фінанси і кредит»


Напрям підготовки: 030508 - «Фінанси і кредит»
Спеціальність: 03050801 «Фінанси і кредит»
Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр, спеціаліст
Форма навчання: денна, заочна
Термін навчання: бакалавр - 4 роки, спеціаліст - 1 рік.

Фінанси – це самостійний вид професійної діяльності, спрямованої на досягнення максимальної ефективності процесу формування розподілу та контролю за використанням фінансових ресурсів на рівні держави та підприємств різних форм власності на основі застосування ринкових принципів.

Переваги спеціальності:
- потужний викладацький склад;
- наявність військової кафедри, що дає змогу отримати звання офіцера запасу;
- практика на підприємстві;
- різні форми навчання;
- доступ до широкої бази інформаційних ресурсів.

Наші випускники можуть працювати:
– аудиторами;
– фахівцями в галузі фінансів і торгівлі;
– дилерами та брокерами;
– агентами з клірингу;
– статистиками-обліковцями;
– керівниками фінансових служб;
– у страховій сфері;
– у банківських установах.

Повернутися назад >>>

 

 

   

 

Колектив кафедри «Економіки підприємств» ефективно реалізує сучасну модель освітньої діяльності, спрямовану на підвищення якості освіти, фінансову та інформаційну підтримку талановитої, допитливої молоді, залучення студентів до науково-дослідної діяльності, творчого пошуку. Саме тут створена атмосфера зацікавленості в навчанні, дослідницької жаги й пізнання, віри у свої сили в досягненні мети; для кожного студента віднайдена ситуація успіху; розбуджена ініціативність, почуття гордості і власної гідності.
Цьому сприяє самостійна науково-дослідна діяльність студентів («пошукова самоосвіта»), яка є цінною творчою складовою сучасної вищої освіти.На кафедрі вже традиційними стали конкурси студентських науково-дослідних робіт «Наукові дослідження молоді: стан розвитку, реальні проекти, перспективи».
Запрошуємо на сайт конкурсу >>>
Кафедра ЕП пропонує низку наукових напрацювань, які стосуються ефективного використання наявної промислової інфраструктури м. Шостки, виробничого та інтелектуального потенціалу підприємств, установ, науково-дослідних інститутів, навчальних закладів для розвитку Індустріального парку «Свема», проект якого впроваджується в життя в нашому місті.

 

 

Розробка та оригінальний дизайн ШІ СумДУ.