Головна Новини Студенти Курси Контакти

 

Керівництво
Вчена рада
Факультети
Студентські спілки
Громадські організації
Структурні підрозділи
Інші
 

 

Кафедра економіки та управління

 

Спеціальність "Економіка підприємства"


Напрям підготовки: 030504 - «Економіка та підприємництво»
Спеціальність: 03050401 «Економіка підприємства»
Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр, спеціаліст
Форма навчання: денна; заочна
Термін навчання: бакалавр - 4 роки, спеціаліст - 1 рік.

Економіка підприємства — підготовка фахівців у галузі планово-економічної, техніко-організаційної та адміністративно-управлінської діяльності на підприємствах різних форм власності. Студенти вивчають ряд дисциплін економічного, фінансового, управлінського та інформаційного напрямків, що дозволяє вибирати широкий спектр професійної діяльності. Випускники працюють у комерційних фірмах, міжнародних аудиторських компаніях, інвестиційних фондах та планово-фінансових підрозділах промислових підприємств; у сфері бізнес-планування та проектного менеджменту; обліку та аналізу; у фінансовій сфері; у сфері державного контролю та аудиту; консалтингу; науки та досліджень; у сфері соціальної економіки.

Переваги спеціальності:
- потужний викладацький склад;
- наявність військової кафедри, що дає змогу отримати звання офіцера запасу;
- практика на підприємстві;
- різні форми навчання;
- доступ до широкої бази інформаційних ресурсів.

Наші випускники можуть працювати
керівниками економічних служб та департаментів;
підприємств, установ та організацій;
в органах влади та місцевого самоврядування; спеціалістами та керівниками економічних служб банків, страхових та лізингових компаній;
фахівцями з економічних питань на фондових та товарних біржах;
викладачами у вищих навчальних закладах;
дослідниками; аналітиками.

Повернутися назад >>>

 

 

   

 

Колектив кафедри «Економіки підприємств» ефективно реалізує сучасну модель освітньої діяльності, спрямовану на підвищення якості освіти, фінансову та інформаційну підтримку талановитої, допитливої молоді, залучення студентів до науково-дослідної діяльності, творчого пошуку. Саме тут створена атмосфера зацікавленості в навчанні, дослідницької жаги й пізнання, віри у свої сили в досягненні мети; для кожного студента віднайдена ситуація успіху; розбуджена ініціативність, почуття гордості і власної гідності.
Цьому сприяє самостійна науково-дослідна діяльність студентів («пошукова самоосвіта»), яка є цінною творчою складовою сучасної вищої освіти.На кафедрі вже традиційними стали конкурси студентських науково-дослідних робіт «Наукові дослідження молоді: стан розвитку, реальні проекти, перспективи».
Запрошуємо на сайт конкурсу >>>
Кафедра ЕП пропонує низку наукових напрацювань, які стосуються ефективного використання наявної промислової інфраструктури м. Шостки, виробничого та інтелектуального потенціалу підприємств, установ, науково-дослідних інститутів, навчальних закладів для розвитку Індустріального парку «Свема», проект якого впроваджується в життя в нашому місті.

 

 

Розробка та оригінальний дизайн ШІ СумДУ.